Rick Vaes

Functie: Assistent Accountant Audit & Assurance
Organisatie: BDO
Afgestudeerd: Accountancy
Vervolgstudie: Register Accountant op Nyenrode

Hoe ziet je dag eruit?

Nadat ik ben afgestudeerd op Fontys Hogeschool Financieel Management ben ik gestart als Assistent accountant bij BDO Eindhoven. En ik heb direct de kans gekregen om een half jaar in Londen te gaan werken.

Iedere dag ga ik ‘s ochtends naar de klant toe. Samen met mijn team neem ik de werkzaamheden voor die dag door en start ik met het uitvoeren van mijn toegewezen werkzaamheden. Afhankelijk van de controle, interim-controle of eindejaarscontrole, krijg ik bepaalde werkzaamheden toegewezen. Tijdens een eindejaarscontrole bijvoorbeeld ben ik als assistent accountant verantwoordelijk voor het controleren van veel verschillende posten uit de jaarrekening zoals liquide middelen, vaste activa, debiteuren en crediteuren.

Naarmate ik meer ervaring op doe, mag ik steeds ingewikkeldere posten controleren. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden heb ik veel contact met de klant. De klant zorgt voor de benodigde informatie en helpt met het beantwoorden van vragen.

Rick Vaes, alumnus Rick Vaes, alumnus