Meer BALANS in je gesprek

Dominique van Rooij - Meer BALANS in je gesprek

Uit het afstudeeronderzoek van Dominique is gebleken dat een goede afstemming in de dominantieverdeling tussen studenten en SLB'ers zorgt voor de meest prettige werkrelatie. Met deze informatie heeft Dominique een scan ontwikkeld, met als doel de student en de SLB'er inzicht te verschaffen in de domininatieverhouding tijdens de SLB-gesprekken. Aan de hand van deze inzichten kunnen de student en de SLB'er het gesprek met elkaar aangaan, om een betere en prettigere balans in de domininantieverhouding te kunnen vinden en bewerkstelligen.

Deze scan is daarmee een tool voor de student en de SLB'er om de werkrelatie inzichtelijk te maken, te analyseren en te optimaliseren. De scan is zowel digitaal als analoog te gebruiken.

De scan bestaat uit een lijst met 12 stellingen, waarbij beide gesprekspartners aangeven in hoeverre de stelling toepasselijk is voor de SLB-er of de student. Door de antwoorden te analyseren, kan bepaald worden welke kant de 'dominantiebalans' opslaat én of die balans voor beide gesprekspartners prettig is. Daarbij geeft Dominique tips van hoe de balans verschoven kan worden, indien dat wenselijk is.

Sfeerafbeelding Fontys