Spoedcursus Hoogbegaafdheid

Esther Bulthuis- Spoedcurus voor het optimaal begeleiden van hoogbegaafde studenten

Hoogbegaafdheid, het blijkt een veelomvattend begrip. Hoe wordt er naar dit begrip gekeken in het hoger beroepsonderwijs (hbo)? Hebben hbo-docenten genoeg kennis over dit onderwerp om hoogbegaafde studenten te herkennen en te begeleiden? Om dit te achterhalen is er door Esther Bulthuis een onderzoek uitgevoerd onder Fontys Hogescholen ICT (FHICT) docenten om hun kennis en visie over dit onderwerp in kaart te brengen.

Bij het begeleiden van hoogbegaafden studenten zijn motiveren en differentiëren1 de belangrijkste componenten. Met name het differentiëren blijkt moeilijk, omdat dit een tijdrovende manier van onderwijzen is. De werkdruk die docenten ervaren en situatie omtrent het corona-virus maken dit nog eens extra lastig. Deze constatering neemt niet weg dat de ondervraagde ICT-docenten de belangrijkste kenmerken van hoogbegaafden al in beeld hebben. Zij hebben echter het gevoel dat zij niet in staat zijn hoogbegaafden daadwerkelijk te herkennen.

Aan de hand van deze resultaten is er besloten een interventie te ontwerpen die zich richt op docenten laten inzien hoeveel kennis zij al hebben en daarbij handvatten te geven om binnen de lessen te differentiëren en motiveren. De interventie is ontworpen aan de hand van de Design Thinking Methode. Dit heeft geleid tot een online spoedcursus. De spoedcursus geeft docenten in 6 zeer korte interactieve video’s de kans om meer te leren over hoogbegaafdheid. Deze spoedcursus kan in een hele korte tijd gevolgd worden en is geschikt om overal, op elk moment van de dag te bekijken. Ideaal in Corona-tijd én daarna!

De eerste video uit de reeks vind je hieronder. De playlist met alle video's is te vinden via deze link.

Het interactieve component van de video’s worden op dit moment (juli 2020) helaas nog niet gemonitord. Wanneer u een comment achterlaat is de kans groot dat uw vraag nog niet kan worden beantwoord. Het Hoogbegaafdheid Hoger Onderwijs team van Fontys is bezig met een professionaliseringspakket voor docenten waarin de video’s gebruikt gaan worden. Wanneer dit pakket klaar is, zal het interactieve component ook worden gemonitord.

1Differentiëren: Iedere scholier krijgt onderwijs wat bij zijn/haar niveau past.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.