Learning Society middag - 31 oktober 2019

Een leven lang ontwikkelen: Fontys draagt bij met nieuwe kennis

Fontys investeert sterk in het zwaartepunt ‘TEC for Society’, waarin wij ons als Fontys in samenwerking met het werkveld willen profileren als partners in kennisontwikkeling en professionalisering. Een van de onderzoeksthema’s is Learning Society.

Het thema Learning Society doet onderzoek naar het ontwikkelen en benutten van de future skills en innovatieve leer- en werkomgevingen die individuen en organisaties ondersteunen bij het leven lang ontwikkelen in zijn of haar continu veranderende omgeving. Vooral leeromgevingen waar bedrijven en onderwijs met elkaar samenwerken, hebben onze interesse.

Inmiddels zijn we bijna twee jaar bezig met multidisciplinair onderzoek naar deze boeiende thema’s. Tijdens de tweede Learning Society-middag op 31 oktober lieten we zien waar we staan, deelden we de kennis die we tot nu toe hebben opgedaan en hebben we elkaar geïnspireerd voor nieuwe samenwerkingen en nieuw onderzoek.

Tijdens de opening van Marian werd de literatuurstudie Duurzaam leren en werken: wat is daarvoor nodig? gepresenteerd. De literatuurstudie biedt de lezer inzicht in de aard van future skills en kenmerken van innovatieve leer- en werkomgevingen. Het rapport kan voor iedereen die meer wil weten over future skills en het leren en ontwikkelen ervan interessant zijn. We hebben geprobeerd elk hoofdstuk een eigen thema te geven, waardoor elk hoofdstuk op zichzelf staat en ook los van de andere hoofdstukken geraadpleegd kan worden.

Centraal stonden de workshops waarin de projecten die rond de zomervakantie zijn gestart het podium kregen. Ook waren er bijdragen van Fontys-projecten die nauw verwant zijn met Learning Society (WIN- en AHLO-project).

De middag werd afgesloten door de keynote Samen leren van hybride vraagstukken, door Anje Ros. In deze lezing stond Anje stil bij hoe hybride leeromgevingen ontwikkeld kunnen worden en wat de bijdrage van zogenaamde wicked problems kan zijn.

Tijdens de gehele bijeenkomst was er een postermarkt waar posters hingen van lopende en afgeronde Learning Society-projecten, zodat bezoeker snel een overzicht kregen van wat we doen, wie daarbij betrokken is en wat het heeft opgeleverd.

Op deze pagina vind je onder andere een overzicht van de verschillende Learning Society projecten, de posters behorende bij deze projecten, de presentaties van tijdens de LS-middag (van de workshops én van de lezingen) en de literatuurstudie.

Heb je vragen over de Learning Society middag of over het onderzoeksthema Learning Society? Neem dan vooral contact met ons op via learningsociety@fontys.nl.


LEZINGEN & WORKSHOPS

Sfeerafbeelding Fontys

Leven lang ontwikkelen

Professionals die zich een leven lang blijven ontwikkelen.

Sfeerafbeelding Fontys

Toetsing en erkenning van future skills

Onderzoek naar micro-credentialing en (open) badges.