Opleiden voor hybride loopbanen

Beroepsloopbanen zijn aan het veranderen: wisseling van werkgever, functie of zelfs beroep zijn gemeengoed geworden. Ook komt het combineren van banen steeds meer voor. Bovendien verandert het werk door digitalisering, robotisering, etc. De toekomstige arbeidsmarkt heeft behoefte aan mensen die met gemak kunnen omgaan met digitale technologie, die flexibel zijn en die in staat zijn om ook gedurende hun (werkzame) leven te blijven leren.

Met name het onderwijs staat onder druk: het lerarentekort, veranderingen in inhoud en vormgeving van het onderwijs, teruglopende studentenaantallen bij de lerarenopleiding, de vraag vanuit het onderwijs naar leraren met een ‘blik naar buiten’, de wens om het beroep leraar op een andere manier op de kaart te zetten. In het project is specifieke aandacht is besteed aan het beroep van leraar, om zo een bijdrage te leveren aan arbeidsmarktvraagstukken lerarenopleidingen en innovatie van de lerarenopleiding, met als doel een ‘kijkwijzer’ te ontwikkelen waarmee de (leraren)opleidingen bij Fontys kunnen kijken of in welke mate de (didactische) vormgeving van hun opleiding bijdraagt aan het opleiden van hybride professionals.

Hoewel hybride carrieres en hybride opleiden op dit moment veel aandacht krijgen, is er eigenlijk nog weinig bekend over hoe dat vorm moet gaan krijgen in het onderwijs. In dit onderzoek is door middel van een literatuuronderzoek gekeken naar wat hybride loopbanen zijn (onder andere naar de hybride docent), wat dat betekent voor de competenties van werkenden en naar de ontwikkeling daarvan in het onderwijs. Vervolgens is er op basis van een praktijkverkenning bij een aantal opleidingen een 'kijkwijzer' ontwikkeld: een raamwerk van ontwerpprincipes dat gebruikt kan worden door opleidingen die met hybride opleiden aan de slag willen.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat ‘Wendbare Onderwijsprofessionals’ van FLOT, en zal een vervolg krijgen in een project met betrekking tot hybride docenten en in welke mate het HRM beleid van scholen en werkgevers een dergelijke duobaan faciliteert.

Sfeerafbeelding Fontys

2018 - 2019

Sfeerafbeelding Fontys

TEC for Society - Learning Society

Betrokken docenten / onderzoekers

  • Marian Thunnissen, Quinta Kools en Petra Poelmans

Projectresultaten

Publicaties

  • Rapportage

Tools

  • Kijkwijzer waarmee opleidingen van Fontys kunnen scoren/nagaan of hun opleidingen mogelijkheden bieden voor een hybride loopbaan en of daarmee rekening gehouden worden. Daarmee is het FLOT onderwijs hervormd

Overige

  • Presentaties tijdens congres