Kennismodule: Worktech, zucht of zegen?

De wederzijdse beïnvloeding tussen mens en technologie staat in deze kennismodule centraal. Hoe verhouden wij ons tot technologie? Welke positieve, maar ook welke negatieve kanten zitten er aan technologische ontwikkelingen? Met andere woorden: is techologie een zucht, of een zegen?

We kijken naar hoe we in het verleden keken naar technologie en hoe ons beeld van toen al dan niet blijkt te kloppen. We onderzoeken welke huidige technologieën een rol spelen in ons (werkzame) leven en kijken vooruit: hoe kan (zal?) technologie in de toekomst impact hebben?

In deze kennismodule kijken we naar technologische ontwikkelingen, met name die toegespitst zijn op de werkomgeving en naar de vraagstukken die dat met zich meebrengt.

Janienke Sturm kan je meer over deze kennismodule vertellen.

Sfeerafbeelding Fontys