Tool: Eindhoven Community Coins

Op 17 april 2019 vond bij stichting Ik Wil de kick-off plaats van de pilot met het Eindhoven Community Coins Platform. Dit digitale, op blockchaintechnologie gebaseerde platform is een initiatief van Possible Today Foundation en heeft als doel (potentiele) vrijwilligers in contact te brengen met projecten. De inzet van vrijwilligers wordt gewaardeerd door middel van een digitale munt die kan worden ingewisseld voor kortingen bij plaatselijk retailers, die zo een bijdrage leveren aan maatschappelijke projecten. Het platform biedt ook de mogelijkheid voor vrijwilligers om badges te verdienen en een ‘sociaal cv’ op te bouwen waarvan het bewijs vastligt op de blockchain.

Onderzoekers van het lectoraat Mens en Technologie hebben onderzoek gedaan naar motieven van vrijwilligers en hun wensen ten aanzien van waardering en beloning van hun inzet. De onderzoeksresultaten vormden input voor de pilot. Tijdens de pilot – gedragen door een consortium van Stichting Ik Wil, Possible Today Foundation en Fontys- wordt het platform gedurende één jaar op beperkte schaal (in Eindhoven) getest. De gebruikerservaringen worden gemonitord om op basis daarvan de inrichting en de positionering van het platform nog beter af te kunnen stemmen op verschillende gebruikersgroepen (te weten verschillende typen vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en retailers).

Tijdens de kick-off konden aanwezigen via het Platform inschrijven voor een klus en daarmee daadwerkelijk Community Coins verdienen en verzilveren.

Voor de pilot zijn we op zoek naar deelnemers die klussen willen aanbieden waar studenten zich als vrijwilliger voor kunnen aanmelden. Heb je ideeën? Meld het dan bij het lectoraat, door te mailen naar Jeske Nederstigt.

Voor de Persuasive Technology conferentie in Cyprus, 2019, heeft Jeske een kort artikel geschreven, samen met alumnus Jente Koetje en lector Janienke Sturm. Dit artikel en meer voor deze conferentie vind je in de adjunct proceedings. Deze kun je hier rechts downloaden.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys