Tool: The right (wo)man for the job

De reïntegratiewereld is de laatste jaren opgeschud door ingrijpende veranderingen (onder andere de invoering van de Participatiewet). Nu de gevolgen van deze veranderingen steeds duidelijker worden, geven reïntegratie-professionals aan dat de geijkte werkwijzen van kandidaten koppelen aan door de werkgever opgestelde functie-eisen in de huidige werkklimaat niet meer toereikend zijn om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen bij reguliere werkgevers. 

Om reïntegratie-professionals handvatten te geven om kandidaten duurzaam te koppelen aan werkgevers, is er binnen het project The right (wo)man for the job een tool ontwikkeld. Deze tool matcht kandidaten aan werkgevers op basis van zachte matchingsfactoren, zoals veilige sfeer. De zachte matchingsfactoren worden voor zowel de kandidaat als de werkgever ingevuld, waarna de tool berekend hoe goed de match is.

Naast de tool is er een workshop ontwikkeld, waarin de reïntegratieprofessionals leren hoe ze de vaak intuïtieve, zachte matchingsfactoren duidelijk en eenduidig in kaart kunnen brengen.

Meer weten over de tool en/of over de workshop? Neem dan contact met met Chris Smerecnik of Kazimier Helfrenrath.

Sfeerafbeelding Fontys