Tool: Virtual Reality voor belevingsgericht onderwijs

Zorgverleners ervaren in kritische beroepssituaties regelmatig machteloosheid en stress. Met onze Virtual Reality (VR) tool voor belevingsgericht onderwijs worden beginnend professionals getraind om op zulke moment regie te nemen.

Naast de tool is een leergemeenschap opgezet tussen diverse opleidingen van Fontys Hogescholen zoals ICT, paramedische beroepen, toegepaste psychologie en mens & gezondheid, samen met zorginstellingen en het bedrijfsleven. Studenten van de technische opleidingen ontwikkelen Virtual Reality-materiaal, waarmee studenten van de zorg- en welzijnsopleidingen belevingsgericht onderwijs krijgen in het adequaat omgaan met stressvolle beroepssituaties.

De student kan met Virtual Reality veilig oefenen met overzicht houden, en experimenteren met handelen en houding. Doordat beginnend zorgprofessionals op deze manier al in een vroeg stadium handvatten krijgen in zelfregulatie bij stressvolle situaties, kan ziekteverzuim en vertrek uit de zorg voorkomen worden. Virtual Reality biedt de mogelijkheid om eindeloos te variëren in het aanbod van beroepsspecifieke situaties.

De beroepspraktijk kan in de leergemeenschap ook nieuwe casuïstiek aanbieden waarvoor zij graag scholing op maat zou willen hebben.

Meer weten? Neem dan contact op met Janienke Sturm of met Teatske van der Zijpp.

Sfeerafbeelding Fontys