Workshop: Omarming technologie

Iedereen krijgt steeds meer te maken met technologie, zowel in het privéleven als tijdens het werk. Niet alleen werknemers van high-tech bedrijven krijgen hiermee te maken, maar in vrijwel alle branches speelt technologie een steeds grotere rol. Het is dan ook wenselijk dat mensen in gaan zien dat technologie geen 'ver-van-mijn-bed-show' is, maar dat iedereen, in toenemende mate te maken gaat krijgen en gaat werken met technologie.

In deze workshop kijken we naar de verschillende vormen van technologie die een steeds grotere invloed op ons werk hebben gekregen en gaan krijgen, welke onderliggende psychologische constructen hier onder (kunnen) liggen en hoe dat bij uw bedrijf gaat.

Deze workshop is 'flexibel', dat wil zeggen dat we de workshop kunnen aanpassen op de doelgroep, met passende voorbeelden en de juiste mate van diepgang.

Interesse? Neem dan contact met ons op..

Sfeerafbeelding Fontys