InnovationLab Strijp TQ: hybride leeromgeving van de toekomst?

Ambities Innovation Hub

Van onderwijsinstelling naar kenniscentrum

De komende jaren werkt ons instituut aan de transitie van onderwijsinstelling naar kenniscentrum. We willen graag een omgeving zijn waar talent groeit en floreert, waar onderzoek leidt tot praktische oplossingen voor economische, technische en maatschappelijke uitdagingen en kennisdeling zorgt voor een positieve impact op maatschappij, regio en onderwijs.

Analyse impact en ontwikkeling Fontys ICT InnovationLab

Het InnovationLab op Strijp TQ is een experimentele onderwijsomgeving, waar onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven samenkomt. Studenten van Fontys Hogeschool ICT werken hier op projectbasis aan praktijkgerichte onderzoeksvragen. Het ontwikkelingsproces en de impact van deze unieke omgeving wordt gevolgd door de onderzoeksgroep Impact & Development Analysis InnovationLab. Het ontwikkelen van de hybride leeromgeving van de toekomst en het functioneren hiervan ziet Fontys als een proces, waar het onderwijs in brede zin inspiratie en lering uit kan halen.

Video: Fontys Fieldlabs - de kracht van hybride onderwijs

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Nieuws


Doel van het onderzoek

Zicht op ontwikkelingen

Het onderzoek richt zich in brede zin op de duurzaamheid van de hybride leeromgeving, zoals deze gerealiseerd wordt op Strijp TQ in het Fontys ICT InnovationLab. Fontys beschouwt deze locatie als een proeftuin in het concretiseren van een toekomstbestendige leermethodiek met brede toepasbaarheid. Door de ontwikkelingen en impact die gepaard gaan met de transformatie naar een kenniscentrum in kaart te brengen. Maar ook door proces te documenteren voor onderwijsexperts en -vernieuwers binnen en buiten Fontys Hogescholen met interesse in de doorontwikkeling van hybride leeromgevingen. Hiermee wordt ook een inzicht gegeven in de randvoorwaarden voor de realisatie van een innovatieve leer- en onderzoeksomgeving met een impact op het leren van studenten, docenten, onderzoekers en professionals en de kennisontwikkeling in de regio.

Kennishub voor co-creatie en coöperatie

Naast een nieuw concept in onderwijs, is het Fontys ICT InnovationLab gevestigd op een fysieke locatie binnen een specifieke regio. Strijp T heeft een centrale locatie binnen de Brainport regio als hub voor innovatie, ideaal voor het co-creatieve en coöperatieve aspect van een hybride leeromgeving. Dit betekent ook dat er een synergie ontstaat met de omgeving, zowel in de zin van positionering als kennisdeling. Welke lessen leren wij, maar ook anderen in deze vorm? Is een shared learning aanpak werkbaar tussen professional uit het bedrijfsleven, docent/onderzoeker en student? Maar ook; wat is de impact van het InnovationLab binnen en op de omgeving?

Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoeksvraag

Hoofdvraag

Welke impact heeft de kennisomgeving die FHICT realiseert op Strijp TQ op:

(A) Studentsucces en Leeropbrengsten

(B) Kenniscreatie en Kennisdeling

(C) Condities Huisvesting, Financiën en Organisatie

Covid-19 pandemie

De uitbraak van de Covid-19 pandemie in vroeg 2020 heeft een grote impact gehad op het onderzoek. De fysieke locatie is voor studenten tot op heden (d.d. april 2021) niet beschikbaar zoals bedoeld. Dit heeft ervoor gezorgd dat in de onderzoeksaanpak grote verschuivingen plaatsvinden.

Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoeksaanpak

Looptijd tot najaar 2022

Het onderzoek heeft een looptijd en zal najaar 2022 worden afgerond.

Wat gaan we doen

Observaties, interviews, enquêtes, analyse documentatie (beleidsplannen, notulen, etc.), participatief actieonderzoek, ruimtelijk onderzoek.

Communicatie doelgroepen

De primaire doelgroep zijn Fontys collega’s en het CvB (intern). Secundair is de doelgroep onderwijsvernieuwers met een interesse in hybride leeromgevingen

Multidisciplinair onderzoeksteam

Het onderzoeksteam is een vertegenwoordiging van onderzoekers vanuit de dienst Onderwijs & Onderzoek, de dienst Huisvestiging & Facilitaire Zaken en Fontys Hogeschool ICT. Het onderzoek omvat ook vastlegging in woord en beeld van bevindingen en het proces van ontwikkeling.


Team Impact & Development Analysis InnovationLab

Sfeerafbeelding Fontys

Lilian Croes

Projectleider

Sfeerafbeelding Fontys

Mariëlle Taks

Onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys

Jakob Sutmuller

Onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys

Jolijn Jansen

Onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys

Daniëlle Thomas

Onderzoeksondersteuning

Sfeerafbeelding Fontys

Levi van den Bogaard

Onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys

Chantal Gorissen

Onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys

Guido Segers

Communicatie