Experts

Gerard Schouten Lector van het jaar 2018

Nog geen anderhalf jaar na zijn benoeming als lector Big Data is Gerard Schouten verkozen tot lector van het jaar. Een prijs die ISO en ScienceGuide elk voorjaar uitreiken. Schouten nam op 7 maart het HBO-discours van de Vereniging Hogescholen in Den Haag de onderscheiding in ontvangst.

“Ik ben trots en blij”, zegt Schouten eerder al in een interview met Bron over de nominatie. “Dit voelt als een erkenning voor ons nog jonge lectoraat.” Die blijdschap en trots zijn er vandaag niet kleiner op geworden.Op de shortlist stonden nog twee andere lectoren: Bram Veenhuizen, lector Automotive Research bij de HAN en Robert-Jan de Boer, lector Aviation Engineering aan de HvA. Uiteindelijk koos de jury voor Schouten vanwege zijn veelheid aan ontplooide activiteiten. Schouten springt er voor de jury uit, "omdat hij er in alles wat hij doet de ontwikkeling van studenten centraal zet. Het zijn uiteindelijk de studenten die moeten profiteren van het onderzoek en de projecten die een lector aan in dit geval zijn hogeschool weet op te zetten."

Lector en director

Het Expertisecentrum Big Data bestaat uit een Director, Lector, een Kenniskring met experts en een Raad van Advies afkomstig uit het bedrijfsleven en de overheid. Studenten spelen ook een grote rol in het lectoraat. Talloze talentvolle studenten krijgen de kans om binnen het lectoraat praktijkgericht onderzoek te doen.

Door de verschillende mensen die deel uitmaken van de kenniskring krijgen ideeën en de uitwerking daarvan op een bijzondere manier vorm. De lector zet een idee, een onderzoek, neer en vervolgens gaan docenten en studenten aan de slag met een opdracht. Door de opdrachten steeds door de verschillende lagen te halen ontstaan vernieuwende invalshoeken en uitkomsten.

Director Eric van Tol

Director Eric van Tol is director, trekker en boegbeeld van het Expertisecentrum Big Data. De aanjager van het ICT doorbraakproject Big Data van het Ministerie van Economische Zaken. Met de ICT doorbraakprojecten wil de Rijksoverheid de kennis over ICT en de mogelijkheden ervan vergroten. Op het gebied van Big Data is hij actief in het verspreiden van kennis en het stimuleren van bedrijvigheid. De doorbraakprojecten sluiten aan bij en versterken het ICT beleid, zoals vastgelegd in de Digitale Agenda.nl.

Na zijn studies Natuurkunde en Wiskunde startte hij als technisch consultant. Omdat hij ook een lerarenopleiding afrondde, heeft Van Tol veel kennis van en ervaring met didactiek, ontwikkelingspsychologie en conflicthandeling. Hij geeft presentaties bij bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen. ‘Ik word snel verliefd op technologie’, zegt Van Tol. ‘Wat ik nu interessant vind, zijn de dingen die zich ontwikkelen op het grensvlak van IT en gedragswetenschappen. Hoe gaan mensen om met (nieuwe) technologieën is een vraag die mij bezighoudt.’

Lector Gerard Schouten

Gerard Schouten heeft Natuurkunde gestudeerd aan de TU/e. In 1993 is hij gepromoveerd op onderzoek naar visuele waarneming. Na zijn studie startte hij als software designer / projectleider bij Philips Innovation Services. In 2000 stapte hij over naar Philips Healthcare. Hier werkte hij een aantal jaren als senior scientist. Hij is specialist in beeldbewerking en image classificatie (SVM). Hij heeft veel ervaring met innovatie en prototyping. Daarnaast heeft hij vele bijdrages geleverd aan tal van Europese ITEA projecten. In 2013 is hij begonnen bij Fontys Hogeschool ICT en per 1 januari 2016 benoemd als lector. Op 1 december 2016 is Gerard Schouten geïnstalleerd als lector Big Data na zijn rede Big Data? Natuurlijk! Zijn professionele interesse ligt op het vlak van data analyse algoritmes (ook wel Machine Learning genoemd), Kunstmatige Intelligence en Data Visualisatie. “Het is spannend om te ervaren dat data vaak veel meer waardevolle informatie bevat dan we in eerste instantie denken. Met wat rekenwerk kunnen er interessante patronen tevoorschijn komen”, zegt Gerard Schouten. Het boeit hem ook enorm dat de echte wereld en de virtuele wereld steeds meer met elkaar verbonden raken door data. Met de nieuwe minor Applied Data Science van Fontys Hogeschool ICT hoopt hij studenten te motiveren voor Big Data en bij te dragen aan uitdagend en actueel onderwijs.

Kenniskring Big Data

Sfeerafbeelding Fontys

Onze experts: Nico Kuijpers, Petra Heck, Gerard Schouten, Dries van den Enden en Eric van Tol.

Sfeerafbeelding Fontys

Gerard Schouten

Sfeerafbeelding Fontys

Eric van Tol