Lectoraat Big Data

Het Expertisecentrum brengt de kennis van wetenschappers, professionals en bestuurders binnen het veld van Big Data bij elkaar

Big Data is het vakgebied dat zich richt op grote, complexe en dynamische dataverzamelingen en omvat veel ongestructureerde data waarmee huidige databases slecht overweg kunnen. Het vakgebied wordt gekenmerkt door doorlopend groeiende verzamelingen van gegevens van uiteenlopende en snel wisselende samenstelling; te groot en te ongestructureerd om met conventionele datamanagementtechnologie en traditionele softwaregereedschappen efficiënt en effectief te beheren en te ontsluiten.

Big Data als het nieuwe goud

Het slim gebruik van Big Data neemt momenteel een enorme vlucht en gaat elke industrie raken. Gesproken wordt over Big Data als de nieuwe waardevolle “grondstof” die er is om te worden ontgonnen en geraffineerd. Voorbeelden van waardecreatie door Big Data ontginning zijn:
•verzekeringsfraude vaststellen door automatische analyse van alle declaraties;
•aandelenwaarde voorspellen door sentimentanalyse van Twitter berichten;
•opzegging van telefoonabonnees voorkomen door alle belgegevens te verwerken;
•het profiel van de ‘zwevende’ keizer kennen door alle relevante social media te gebruiken.

big-data-doel

Het zakelijke doel

Het ultieme zakelijke doel van Big Data is om gerichte, gepersonaliseerde en gelokaliseerde diensten of producten te leveren aan de consument. Denk hierbij aan trainingen op maat voor een student, personalized medicine voor een patiënt of persoonlijk speladvies voor een online gamer. Voor dergelijke diensten moeten gedigitaliseerde gegevens beschikbaar zijn of worden gemaakt en moeten organisaties in staat zijn om verschillende databronnen te integreren en vervolgens de gegevens te personaliseren. In dit proces wordt gebruik gemaakt van real-time en voorspellende Big Data analyses.

big data erik

Big Data experts

In het nieuwe Big Data speelveld is een nieuw soort ICT-er nodig; de Big Data Scientist met een sterke achtergrond op het gebied van wiskunde en statistiek. De Big Data Scientist is in twee archetyperollen te verdelen. Aan de organisatorische kant de Data Detective: de manager/analist die de juiste vragen kan stellen. En aan de technische kant de Hadoop Hacker: de ICT deskundige die Big Data technologieën kan implementeren en onderhouden.

De derde golf in ICT

Na Data Warehousing en Business Intelligence wordt Big Data door analisten de derde technologische golf genoemd; die inzicht geeft in en waarde creëert uit zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Het thema Big Data staat wereldwijk sterk in de belangstelling, omdat er nog nooit zulke hoeveelheden data beschikbaar zijn geweest en nog nooit zo snel nieuwe data werd geproduceerd door mensen en sensoren. Er zijn recent zeer veel initiatieven ontstaan en binnen enkele jaren zal Big Data een heel gangbaar begrip zijn. Big Data is een thema dat niemand mag ontgaan.

Big Data Insight

18 januari 2018

Meer info en aanmelden


Jeremy Howard talks about big data

Het doel van het Expertisecentrum is het vergroten van de kennis en het gebruik van Big Data door onder meer:
•het slaan van een brug tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk;
•het initiëren en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek;
•en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis gericht op Big Data.

Contact

Heb je interesse in onze expertise of Big Data cursus, neem gerust contact met ons op.

Cursus Big Data

Lees meer over de eerste Big Data cursus op het HBO-niveau

Minor

Lees meer over onze minor Applied Data Science