Lector

Lector Teade Punter: "Lectoraat is praktijkgericht"

Dr. Ir. Teade Punter (4 december 1965)  is lector High Tech Embedded Software (HTES) en docent ICT & Technology bij Fontys Hogeschool ICT.

Teade is in 1991 afgestudeerd aan de Universiteit Twente als wijsgerig ingenieur. Hij is in 2001 gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven op onderzoek naar software certificatie. Proefschrift: ‘Doelgericht beoordelen van software’, promotoren waren: Prof. Dr. Th. Bemelmans en Prof. Dr. Ir. A.C. Brombacher. Teade heeft diverse praktijkgericht onderzoeken opgezet, aangestuurd en uitgevoerd op het gebied van de software- en de system engineering, zoals ITEA Twins (2004) over Hardware Software cosimulatie en RAAK MKB Let’s Move project (2017) over fleetmanagement in de robotica.

Als cursusteamleider bij de studierichting Technische Informatica aan de Open Universiteit (1992 tot 1996) is een methodologie voor informatiesysteem analyse en ontwerp opgesteld. Dit resulteerde in een aanpak voor method engineering.

In zijn promotieonderzoek (1996 tot 2000), aan de TU Eindhoven, voornamelijk uitgevoerd bij KEMA Nederland en Schlumberger, zijn diverse methodes voor het bepalen van software kwaliteit, zoals software metrics en auditing, onderzocht. Op basis hiervan is een model voorgesteld hoe software beoordelingen meer doelgericht in te richten.

Bij het Fraunhofer Institut Experimentelles Software Engineering (FhG IESE) (2000 tot 2004) is als groepsleider van de Software Quality en Measurement group gewerkt aan het verbeteren van software product en proces beoordelingen. Ook onderzocht hij hoe software kwaliteit te meten, waarbij de focus heeft gelegen op meetprogramma’s voor kleine software bedrijven. Verder is een methode voor subcontractor assessments opgesteld en is gewerkt aan verdere fundering van empirical software engineering. Tenslotte is een methode ontwikkelt en toegepast bij Deutsche Telekom voor het beoordelen van onderwijsprogramma’s in bedrijven.

Bij de Technische Universiteit Eindhoven is als consultant gewerkt aan het bruikbaar inzetten van formele methoden, zoals mCRL, in de high-tech industrie. Er is onderzoek gestart naar het bruikbaar maken van (wetenschappelijke) onderzoek voor de industrie (technology transfer). Voor ASML is een meegewerkt aan het opstellen van modeltransformatie om modelgebaseerd te gaan ontwikkelen.

Bij het Embedded Systems Institute werkte Teade als kennismanager en als research fellow bij TNO-ESI (2007 tot 2015) gewerkt aan diverse onderwerpen: evolvability van systeem architectuur bij Philips Medical, Design Framework voor het bijhouden van architectuur- en ontwerpbeslissingen in complexe systemen, zichtbaar maken van technische risico’s (mbv zgn. Risk Cause and Effect Chains). Er is een aanpak gedefinieerd voor het voorspelbaarder maken van systeem integratie bij ASML.

Teade is tevens lid van de stuurgroep van de Nederlandse Testdag.

Sfeerafbeelding Fontys
De wereld verandert en studenten moeten daarop voorbereid zijn. Embedded systemen worden steeds slimmer, zoals je ziet bij robots. Dit betekent dat de ontwikkeling van deze systemen ook slimmer aangepakt moet worden. Een belangrijke ingrediënt daarvoor is model gebaseerd ontwikkelen, waarbij je niet het hele systeem in een model vat, maar alleen de relevante onderdelen. Ook kijken we hoe embedded systemen gedrag kunnen aanleren, via machine learning. Andere onderwerpen waar het lectoraat aan werkt zijn (software) architectuur, integratie en test en software kwaliteit. Vanuit deze thema’s kijkt het lectoraat naar concrete problemen in de mobiele robotica en sensor netwerken, zoals het aansturen van AGV’s, indoor positionering met UWB of bluetooth en het opzetten van een sensor netwerk voor biomonitoring.”
Het lectoraat verdiept zich met studenten en docenten via samenwerking met bedrijven in deze thema’s. We doen dit in de bedrijven zelf, maar ook bij Fontys op Strijp TQ met software labs. Zo is er een lab voor de software ontwikkeling van voetbal robots en een AGV lab waarin we een digital twin maken.