Netwerk en partners

Het lectoraat High Tech Embedded Software voert ontwerpgericht onderzoek uit op basis van een roadmap waarin wetenschappelijke uitdagingen en bedrijfsprobleemstellingen zijn meegenomen. Ook worden er projecten uitgevoerd die direct op basis van een bedrijfsprobleemstelling uit het (regionale) bedrijfsleven zijn geformuleerd.

Wij voeren onze projecten graag uit met partners in ons netwerk. Wij gaan bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden aan met consortiumpartners. Dit kunnen bedrijven zijn, maar we werken ook samen met andere hogescholen en universiteiten.

Contact

Het lectoraat doet graag onderzoek voor en met u. Neem gerust contact op.

08850 75859
teade.punter@fontys.nl
Rachelsmolen 1 Gebouw R1, kamer 4.58 , Eindhoven