Projecten

Project Firebee

De vraag ‘hoe kun je de veiligheid van brandweermensen in een brandend gebouw verbeteren?’ staat centraal. Het lectoraat onderzoekt of het mogelijk is om een systeem te ontwikkelen waarbij op een tablet te zien is waar brandweermensen zich in een brandend gebouw bevinden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met studenten, MKB en de brandweer.

Een impressie van de Firebee bijeenkomst:

firebee firebee-lectoraat firebee-lectoraat 2 firebee-lectoraat 3

Voltooide projecten

Embedded Linux

Het gebruik van Embedded Linux begint ook voor kleine MKB bedrijven steeds belangrijker te worden. Door de steeds kortere time-to-market met daarnaast de behoefte aan steeds flexibelere oplossingen ziet het MKB zich genoodzaakt om meer standaard software te gebruiken om zich meer te kunnen richten op hun core-business. Embedded Linux biedt hier mogelijkheden omdat het gebaseerd is op Open Source software, waardoor het eenvoudig aanpasbaar is aan de wensen van de betreffende bedrijven. Daarnaast kent het een brede ondersteuning vanuit de hele wereld. Voldoende kennis op het gebied van Embedded Linux ontbreekt echter vaak bij bedrijven. Het lectoraat Embedded Systems van Fontys Hogescholen bezit veel kennis op dit gebied en wil hier graag bedrijven mee van dienst zijn. Tevens wil zij haar kennis toetsen aan concrete bedrijfsopdrachten. Daartoe is contact gelegd met het RAAK. RAAK staat voor Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie en is een regeling vanuit het Ministerie van OC & W. De doelstelling van deze regeling is om de kennisuitwisseling tussen hogescholen, BVE-instellingen en het midden- en kleinbedrijf te verbeteren. In het Najaar 2007 is een RAAK light goedgekeurd om een eerste onderzoek te doen naar klantenwensen vanuit het MKB.

Realtime Linux

In het voorjaar 2006 is een onderzoek gedaan naar realtime aspecten van Embedded Linux. Op dat moment was Embedded Linux nog verre van realtime en is er gekeken naar realtime extensies zoals die beschikbaar werden gesteld door RTAI en Montavista. In een labomgeving is gekeken naar verschillende realtime aspecten, zoals het programmeren van high resolution timers, het pre-emptive gedrag van de kernel en het meten van interruptlatencies. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ruud Ermers, kenniskringlid en Peter Minten, een 4e jaars Informatica student Dit heeft uitgemond in een testopstelling en een verslag.