Lectoraat Interaction Design

Sfeerafbeelding Fontys

Games spelen een steeds grotere rol in ons leven. De tijd dat gaming alleen iets was voor jongens die dagenlang achter een scherm zaten, is al lang voorbij. Games worden meer dan ooit ingezet om mensen iets te leren of om ze bij elkaar te brengen. Het lectoraat heeft een transitie ondergaan van het ontwerpen van serious games als op zichzelf staande interventie naar wat wij noemen “play as a service”. Speels gedrag wordt structureel geïntegreerd in complexe diensten, georganiseerd rondom vraagstukken uit bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg en passend bij de individuele mens.

Het lectoraat Interaction Design positioneert zich in een bredere ontwikkeling waarin interactieve technologieën in toenemende mate een sleutelrol vervullen in het terugbrengen van de menselijke maat in complexe systemen. Games kunnen hierin een belangrijke rol spelen: deze zijn vaak zeer effectief in het aanspreken van de intrinsieke motivatie waarmee bijvoorbeeld duurzame positieve gedragsverandering bereikt kan worden.

Portfolio

Sfeerafbeelding Fontys
www.ixdfontysict.nl