Lectoraat Interaction Design

Sfeerafbeelding Fontys

Games spelen een steeds grotere rol in ons leven. De tijd dat gaming alleen iets was voor jongens die dagenlang achter een scherm zaten, is al lang voorbij. Games worden meer dan ooit ingezet om mensen iets te leren of om ze bij elkaar te brengen. Het lectoraat heeft een transitie ondergaan van het ontwerpen van serious games als op zichzelf staande interventie naar wat wij noemen “play as a service”. Speels gedrag wordt structureel geïntegreerd in complexe diensten, georganiseerd rondom vraagstukken uit bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg en passend bij de individuele mens.

Het lectoraat Interaction Design positioneert zich in een bredere ontwikkeling waarin interactieve technologieën in toenemende mate een sleutelrol vervullen in het terugbrengen van de menselijke maat in complexe systemen. Games kunnen hierin een belangrijke rol spelen: deze zijn vaak zeer effectief in het aanspreken van de intrinsieke motivatie waarmee bijvoorbeeld duurzame positieve gedragsverandering bereikt kan worden.

Portfolio

Sfeerafbeelding Fontys
www.ixdfontysict.nl

Lector en kenniskring

Het lectoraat Interaction Design houdt zich bezig met onderzoek naar allerlei aspecten van gaming. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de motiverende factor van games. We onderzoeken en bedenken nieuwe mogelijkheden voor de inzet van games in cultuur, entertainment, onderwijs en gezondheidszorg.

Meer over de kenniskring

Lector Mark de Graaf

Sfeerafbeelding Fontys

Interview ICT In Practice

IIP 2020 - In Bots We Trust
"TomTom zou best eens boos mogen worden."

Sfeerafbeelding Fontys
lees artikel