Lectoraat en lector

Sfeerafbeelding Fontys
“Games kunnen worden gebruikt om mensen nieuw gedrag aan te leren op een plezierige manier. Mensen verwerven nieuwe vaardigheden zonder dat ze het gevoel hebben er voor te moeten trainen of te studeren. Spelenderwijs werken ze aan hun gezondheid door samen iets te doen of te bereiken. Gamen is niet ‘slecht’ of ‘verslavend’. We moeten focussen op de positieve dingen die speelse applicaties aan onze maatschappij kan brengen.”

Lector

Mark de Graaf is lector Interaction Design bij Fontys Hogeschool ICT. Daarvoor werkte hij bij de TU Eindhoven, Industrial Design en heeft zijn sporen verdiend op de onderwerpen Playful Interactions, en emergence in complex systems. Hij is mede oprichter van een eigen bedrijf: SmartGoals, dat een succesvolle bijdrage aan innovatie in de sportwereld heeft gebracht.
Mark is daarmee een alleskunner die zich in het toegepast onderzoek als een vis in het water beweegt. Met zijn komst wordt de focus van dit lectoraat verlegd van Serious Game Design naar Interaction Design, hij zal het komende jaar gebruiken om deze transformatie te realiseren naar een Expertise Centrum. In dit Expertise Centrum zal Serious Game Research and Design een prominente plaats houden. Fontys ICT zal hiermee de betrouwbare partner blijven voor het onderzoeken, verkennen en ontwerpen van Games en Game concepten, maar zal ook nieuwe partners gaan aantrekken. Het Expertise Centrum zal zich breed inzetten voor begrijpelijke interactie met de complexe digitale wereld.

Kenniskring

Het lectoraat Interaction Design bestaat uit een lector en een kenniskring, een groep ervaren docenten en promovendi. Talloze talentvolle Fontys Hogeschool ICT studenten krijgen de kans om binnen het lectoraat praktijkgericht onderzoek te doen. Dat doen ze vaak onder leiding van een promovendus.

Door de verschillende mensen die deel uitmaken van de kenniskring, krijgen ideeën en de uitwerking daarvan op een bijzondere manier vorm. De lector zet een idee, een onderzoek neer. Vervolgens gaan docenten, promovendi en studenten aan de slag met een opdracht. Door de opdrachten steeds door al die verschillende lagen te halen, ontstaan vernieuwende invalshoeken en uitkomsten.

Netwerk

Als lectoraat Interaction Design is er een uitgebreid netwerk waar wij graag mee samenwerken. Zo is er nauw contact met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Ook werken we veel samen met publieke en overheidsinstellingen.
Games spelen een steeds grotere rol in ons leven en worden breed ingezet om mensen iets te leren of om ze bij ekaar te brengen.
We zie de toepassing van games bijvoorbeeld in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Het lectoraat focust zich op gezondheid, jonge mensen en empowerment.