Lectoraat Open Educational Resources

Sfeerafbeelding Fontys

Open leermaterialen bij Fontys

Binnen Fontys Hogeschool ICT ligt de nadruk op hergebruik van open leermaterialen en andere vormen van open en online onderwijs (zoals MOOC's) in het curriculum en minder op het zelf publiceren ervan. Docenten zijn hierbij de sleutelfiguren. Onderzoek moet meer inzicht geven in effectieve vormen van ondersteuning van docenten. Hierdoor worden drempels die docenten ervaren wanneer ze met open en online onderwijs aan de slag willen gaan minder hoog. Daarnaast wil het lectoraat samen met het werkveld onderzoeken hoe vormen van open en online onderwijs de binding tussen de opleiding en het werkveld kunnen verstevigen.

In september 2016 kende UNESCO een UNESCO Chair on Open Educational Resources toe aan Fontys Hogescholen. Lector Robert Schuwer werd daarbij benoemd tot de Chairholder. Lees meer

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Lectoraat Open Educational Resources

0885086039
r.schuwer@fontys.nl
Achtseweg Zuid 151c, Eindhoven

Nieuwsarchief

7 november 2018

Robert Schuwer aanvoerder Versnellingsplan

Tijdens de SURF onderwijsdagen zijn de aanvoerders en teams van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT gepresenteerd. In dit vierjarig programma van de Vereniging van Universiteiten, de Vereniging Hogescholen en SURF werken 40 universiteiten en hogescholen samen aan de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland.
Er zijn 8 'zones' benoemd (aandachtsgebieden om innovatie te realisere) waar samenwerkende instellingen de komende 4 jaar stappen willen zetten.
Fontys participeert in 4 zones en "Naar digitale (open) leermiddelen" is de zone waar Robert Schuwer voor staat.

6 februari 2017

De waarde van open en open als waarde

In de maanden juli-december 2016 deden Robert Schuwer en Ben Janssen een studie naar adoptie van delen en hergebruiken van open leermaterialen en cursussen in en door instellingen voor bekostigd hoger onderwijs. Het onderzoeksrapport wordt vandaag gepubliceerd. Lees verder over het onderzoek

28 september 2016

UNESCO leerstoel voor lectoraat OER

Als eerste Nederlandse hbo-onderwijsinstelling heeft Fontys een UNESCO leerstoel (UNESCO Chair) toegekend gekregen voor Open Educational Resources. Fontys en UNESCO sloten een overeenkomst waarin de Chair wordt bekrachtigd voor het lectoraat Open Educational Resources (OER) - met aan het roer lector Robert Schuwer - van Fontys Hogeschool ICT. OER zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. UNESCO ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren, waarmee het een belangrijke bijdrage levert aan de UNESCO Sustainable Development Goal Education for All. Lees hier het volledige nieuwsartikel.

12 februari 2016

Publicatie onderzoeksrapport Open Educational Resources en MOOCs in het Nederlandse Hoger Onderwijs

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor gebruik van open leermaterialen en open online cursussen sterk gegroeid. Met name de Massive Open Online Courses (MOOC’s) hebben deze belangstelling aangewakkerd. Medio 2015 heeft minister Bussemaker in haar strategische agenda “HO2025, de waarde(n) van weten” als ambities uitgesproken dat in 2025 alle docenten in het hoger onderwijs hun leermaterialen delen en dat instellingen elkaars MOOC’s gaan erkennen. Lees verder over het onderzoeksrapport.

18 november 2015

Debat Wikipedia, nuttig of onzin in modern onderwijs?

In kunst, wetenschap, politiek en journalistiek groeit de aandacht voor de zon- en schaduwzijden van de open source maatschappij. Vragen over betrouwbaarheid, privacy en de zichtbare en onzichtbare gevolgen van social media dringen zich op. Voor het onderwijs is Wikipedia veelal de eerste bron (en soms zelfs de enige) waar studenten hun informatie vandaan halen. Wat hebben twijfels ver de betrouwbaarheid van Wikipedia voor gevolgen voor hen? Verschillende spraakmakende sprekers nemen u mee in de kracht en de valkuilen van Wikipedia en de gevolgen ervan voor het onderwijs. Gebruik en misbruik komen aan bod, en voor- en tegenstanders gaan met elkaar in debat op woensdag 18 novemberLees verder over het debat Wikipedia.

19 juni 2015

Publicatie in ScienceGuide - “De waarde van open”

Leidt het vrij delen van leermaterialen in het hoger onderwijs tot de gehoopte efficiency en kwaliteitsverbetering? Robert Schuwer wil die vraag als lector Open Educational Resources gaan beantwoorden. “Een ‘open tegen niet-open’ benadering van onderwijs vind ik weinig vruchtbaar.” Lees het volledige artikel.

12 juni 2015

Lectorale rede

Dr.ir. Robert Schuwer, lector Open educational resources bij Fontys Hogeschool ICT in Eindhoven, houdt zijn lectorale rede: “Hbopener: naar een open hbo-curriculum”. In zijn rede beargumenteert hij waarom meer openheid in het curriculum van de hogeschool noodzakelijk is. Lees het persbericht. Download hier het boekje van zijn lectorale rede.

Open en online onderwijs

Sinds 2006 houdt het lectoraat zich bezig met implementatie van en onderzoek naar Open Educational Resources en meer in het algemeen open en online onderwijs. Lector Robert Schuwer heeft de afgelopen jaren in diverse nationale en internationale projecten over beleid en implementatie van open leermaterialen geparticipeerd en hierover gepubliceerd. Hij is voorzitter van de Special Interest Group Open Education, een onder de vlag van SURF opererende community voor kennisverwerving en -verspreiding rond dit thema voor het hoger onderwijs in Nederland.

Lector Robert Schuwer

Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoeksrapport

De waarde van open en open als waarde
auteurs:
Robert Schuwer en Ben Janssen
datum: 6/2/2017

Sfeerafbeelding Fontys
Download rapport

Onderzoeksrapport

Open Educational Resources en MOOC's in het Nederlandse Hoger Onderwijs
auteurs:
Robert Schuwer en Ben Janssen
Datum: 12/2/2016

Download rapport
Sfeerafbeelding Fontys