De waarde van open en open als waarde

Studie naar adoptie van delen en hergebruiken van open leermaterialen en cursussen in en door instellingen voor bekostigd hoger onderwijs

Medio 2015 heeft minister Bussemaker in haar strategische agenda “HO2025, de waarde(n) van weten” als ambities uitgesproken dat in 2025 alle docenten in het hoger onderwijs hun leermaterialen delen en dat instellingen elkaars MOOC’s gaan erkennen. Om te bepalen welke activiteiten ervoor kunnen zorgend at deze ambitie ook gehaald wordt heeft het lectoraat OER eind 2015 een survey uitgevoerd Onderzoek OER en MOOC's in het Nederlandse HO. Deze survey gaf een eerste beeld van de stand van zaken betreffende open delen en hergebruiken van leermaterialen en cursussen.

De survey, maar ook een in het voorjaar uitgevoerde verkenning door het Ministerie van OCW, toonde aan dat adoptie van het open gedachtengoed door de (in Rogers’ termen) early majority van docenten nog niet plaatsvindt. Om de redenen daarvoor te achterhalen heeft het lectoraat in het najaar van 2016 een vervolgonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn 55 interviews gehouden met docenten, bestuurders en ondersteuners bij totaal 10 universiteiten en hogescholen. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het onderzoeksrapport.

Het lectoraat wil de in het rapport voorgestelde maatregelen verder uitwerken en de effecten ervan bij implementatie onderzoeken.