Alexander Baas

"Een ontwikkeling die in het bankwezen al vroeg begon en nu ook prominent aanwezig is in ons dagelijkse leven is de digitalisering. Zowel het bedenken, ontwerpen en maken van al deze digitale hulpmiddelen is mensenwerk. Mensen die goed opgeleid moeten worden en daarna ook hun hele leven actief kennis en ervaring moeten verwerken.
Fontys Hogeschool ICT heeft een voortrekkersrol in het bieden van een modern opleidingsprogramma en daarnaast ook aantrekkelijk zijn voor het aantrekken van studenten. Om voortrekker te zijn moet je ook goed vooruitkijken, strategische keuzes voor bij het opleiden van een volgende generatie van ICT deskundigen.

De Strategische Raad van Advies helpt de directie van Fontys ICT bij het maken van de juiste keuzes om ook de volgende generatie studenten goed te laten aansluiten op de behoeften van de maatschappij. Ik ben er als betrokken bank bestuurder trots op dat ik als lid van de Strategische Raad van Advies mijn waardering en steun kan geven aan de directie om door te gaan met het opleiden van jonge mensen voor het vak dat onze kwaliteit van leven en concurrentiekracht blijft verbeteren: ICT."