Marcel Thaens

"FHICT is een belangrijke partner voor de provincie waar het gaat om opleidingen op het gebied van ICT en digitalisering. Een van de grootste uitdagingen waar we als provincie de komende jaren voor staan is het opbouwen van kennis en ervaring met digitalisering en dataficering. Onze ervaring tot nu toe met FHICT leert dat we in de samenwerking belangrijke stappen hierin kunnen zetten;

De FHICT Strategische Raad van Advies is belangrijk om FHICT te steunen in de koers die ze hebben gevaren. Niet van te voren het curriculum dichttimmeren, maar juist ruimte laten voor ontwikkeling en tussentijdse bijsturing. Belangrijk is dan wel dat de afnemers tevreden zijn over het niveau van de opleiding en de afgestudeerden. De raad van advies helpt FHICT om deze koers te varen en kwaliteit te blijven leveren. Door mee te denken, kritisch te reflecteren op de plannen en door het perspectief van de ‘afnemers’ van de opleiding in te brengen.

Mijn bijdrage aan de Strategische Raad van Advies is het perspectief inbrengen van de publieke sector. Daarnaast heb ik lang in het onderwijs actief geweest en kan ik daardoor meedenken met de processen die binnen een onderwijsinstelling plaatsvinden."