Ton van Rhijn

"FHICT is een belangrijke speler om overheid en bedrijfsleven van de broodnodige kennis te voorzien. Dat moet zich uiten in het gezamenlijk optrekken met die partijen als het gaat om onderzoek hoe nieuwe technologie (op verantwoorde wijze) kan worden toegepast, maar ook om het verzorgen van actueel en goed onderwijs zodat er goede IT-ers op de markt zijn. Hier is een goede strategische koers voor nodig waar de Strategische Raad van Advies haar rol moet spelen. Ik lever hier graag een bijdrage aan, deels vanuit kennis als “ICT-er van huis uit” en deels omdat ik vanuit mijn werk bij CZ betrokken ben bij een breed scala aan vraagstukken waardoor ik FHICT kan helpen met hoe ze kan inspelen op marktbehoeften."