Wienke Blomen

"FHICT is al  jaren een innovatieve kennisinstelling in Nederland. FHICT levert een belangrijke bijdrage aan de kwalificatie van jongeren in het zich snel ontwikkelend domein van de ICT. Daarmee levert de instelling een belangrijke bijdrage aan de arbeidsmarktbehoefte op dit gebied. Daarnaast levert de instelling steeds meer resultaten van praktijkgericht onderzoek  dat zowel voor de ontwikkeling van nieuw onderwijs van belang is, als een bijdrage kan leveren aan het oplossen van vraagstukken in de  beroepspraktijk.

Het belang van de FHICT Strategische Raad van Advies is het bijdragen aan de afstemming tussen onderwijs en onderzoek van de hogeschool met de vraag van bedrijven, instellingen en overheden  en het daadwerkelijk organiseren van samenwerking op innovatieve terreinen.

Mijn bijdrage aan de Strategische Raad van Advies is mee te denken over de strategische ontwikkeling van onderwijs en onderzoek van de hogeschool  en de vertaling daarvan in nieuwe producten en diensten."