Lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie

Ontwerpen aan de journalistiek van de toekomst

Het journalistieke landschap verandert razendsnel: nieuwe verhoudingen tussen journalisten en publiek, uitgevers en cross-mediale platformen dagen bestaande werk- en verdienmodellen uit. Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe vormen om journalistieke verhalen te vertellen en te publiceren, mede gevoed door technische mogelijkheden.

Binnen het lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie bekijken we deze uitdagingen door de lens van opkomende technologieën. Daarbij vragen we ons af hoe ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie (AI), virtual of augmented reality (VR of AR) de journalistieke rollen en praktijken beïnvloeden. Ook verkennen we welke journalistieke vaardigheden en mindsets vereist zijn voor het betekenisvol inzetten van deze nieuwe technologieën. Dat betreft namelijk niet alleen technische, maar ook ethische vaardigheden.

We onderzoeken daarnaast, onder de noemer Mensgerichte Journalistiek, hoe we het publiek slimmer kunnen betrekken in het journalistieke onderzoeks-, redactie- en productieproces.

Tot slot exploreren we, door middel van ontwerpend onderzoek, bestaande en nieuwe journalistieke rollen en praktijken.