Onderzoekslijn 1: Digitaal & ethisch verantwoorde journalistiek

Hoe kunnen opkomende technologieën (met een focus op AI, VR & AR) betekenisvol worden ingezet in de journalistiek?

Smart Thorn in the Digital Side

In hoeverre zijn journalisten in staat om een maatschappelijk brede discussie over verantwoorde digitalisering op ons samenleving te entameren? Welke tools en kennis hebben ze nodig om een slimme luis in de digitale pels te zijn? Voor dit traject analyseren we 3 casestudies binnen 3 gemeenten in Noord- Brabant:
• In 2015 ondertekenden Huawei en de gemeente Tilburg de intentie om gezamenlijk het Smart City concept voor de stad te ontwikkelen.
• Dit jaar start Helmond met het experiment Smart City district: bewoners in de wijk Brandevoort krijgen in ruil voor hun data korting op de huur.
• Eindhoven living lab Stratumseind combineert sensor- en datatechnologie om het veiligheidsgevoel te verbeteren

De ambitie is het ontwikkelen van een theoretisch raamwerk evenals een praktische toolkit voor journalisten om meer digital en ethical savvy te worden.

Bellingcat Bootcamp

Lectoraat in samenwerking met Residenties & IMPAKT & FHJ, HU

In het weekend van 10, 11 en 12 mei organiseren we een Bellingcat Bootcamp waarin we trachten de onderzoeksmethoden van Bellingcat toe te passen op lokale vraagstukken.
Op vrijdag 10 mei krijgen daartoe studenten van de participerende opleidingen (UU, HKU, HU, ROC, FHJ) een crashcourse Bellingcat.
Op 11 en 12 mei gaan in totaal 30 studenten en hun begeleidende docenten met lokale thema’s aan de slag op de redactieruimte van De Utrechtse Internet Courant. De inzichten worden op 12 mei gedeeld met publiek in het aanpalende Café Camping Ganspoort.

Ai als journalistieke enabeler

Partners: Lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie, De Utrechtse Internet Courant, Milvum met steun van SIDN fonds.

Hoe kunnen we met inzet van artificiële intelligentie journalisten empoweren? In dit project ontwikkelen we een slim adresboek, waarbij journalisten tijdens het redactieproces de beste experts op een specifiek thema krijgen aangereikt. Simultaan hieraan verkennen we hoe deze tool bijdraagt aan het ontwikkelen van een nieuw journalistieke ecosystemen waarbij journalisten, publiek en experts samenwerken aan betrouwbaar nieuws. zie: journalistnavigator.com

Automatische Nieuwsredactie

Partners: Lectoraat Media, Narratie en Interactie in samenwerking met Lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie, Universiteit van Tilburg, Persgroep met steun van SIA RAAK.

In hoeverre kunnen geautomatiseerde zoek- en tekstverwerkingssystemen betekenisvol worden ingezet in de journalistiek? In het vierjarige onderzoek 'Automatische Nieuwsredactie' verkennen we de ontwikkeling en inzet van automatische redactiesystemen. In dit onderzoek gaat de ontwikkeling van prototypes (robot-journalisten) en de reflectie op de effectiviteit en wenselijkheid ervan hand-in-hand.

Immersieve Journalistiek

Partners: Lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie in samenwerking met Broeinest

Kunnen we met inzet van Virtual Reality (VR) meer immersieve journalistieke producties maken? Wat als we bijvoorbeeld geuren toevoegen aan een VR oorlogsreportage? Kunnen we verhalen maken in 360 graden en in hoeverre voegt dat betekenis toe?

Fontys heeft sinds de zomer van 2018 een heuse VR-cave in de eigen mediatheek. In de cave verkennen onderzoekers, studenten en speciaal daarvoor geïnviteerde ontwerpers in residence gezamenlijk of en hoe VR een betekenisvolle rol kan spelen in de journalistiek.