Lectoraat Journalistiek en innovatie

Nieuwe media-ontwikkelingen hebben het monopolie van de klassieke journalistiek doorbroken. Uitgeefconcepten staan op hun kop. Traditionele mediaspelers verliezen terrein. De oude verdienmodellen staan onder druk. Sommigen somberen daarom over een crisis in de journalistiek.

De huidige ontwikkelingen roepen dan ook legio vragen op. Wat is het speelveld van de journalist in deze nieuwe mediawereld? Hoe ziet het werkveld van de journalist er in de toekomst uit? Welke middelen staan hem ter beschikking en hoe kan hij die middelen gebruiken om een betere journalist te worden?

Het is zeker niet de tijd om te somberen. Nog nooit waren er zo veel mogelijkheden om de journalistiek te vernieuwen en te verbeteren, en met nieuwe online platforms en tools te verrijken. Fontys Hogeschool Journalistiek wil met het lectoraat Journalistiek en Innovatie een impuls geven aan die vernieuwing. Door na te denken over nieuwe concepten, nieuwe vormen van digital storytelling, nieuwe presentatievormen. En daar ook mee te experimenteren. Om zo de journalistiek een stap verder te helpen.

 • Contact

  Lectoraat Journalistiek en innovatie


  Dit lectoraat is een onderdeel van
  Fontys Hogeschool Journalistiek
  Prof. Gimbrèrelaan 16
  5037 EK Tilburg

  Postadres:
  Postbus 90906, 5000 GH Tilburg