Lectoraat Media, Interactie en Narratie

Het Lectoraat Media, Interactie en Narratie bekijkt de invloed van technologie op het vertellen van verhalen. De activiteiten van het lectoraat vinden plaats in het Fontys FutureMediaLab (FFML) Dit lab onderscheidt zich op verschillende manieren met innovatieve, media gerelateerde onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Het FFML wordt gedragen door vijf Fontys hogescholen uit drie domeinen: Kunsten, Communicatie, Journalistiek, Economische Hogeschool Tilburg en ICT vertegenwoordigen in het FFML de domeinen Kunsten, Economie & Communicatie en Techniek.

Fontys FutureMediaLab

Eén van de activiteiten van het FFML is de interdisciplinaire minor Future Media waarbij studenten van vijf verschillende Fontys Hogescholen leren om hun eigen vakgebied te verbinden met andere vakgebieden of domeinen binnen de context van media.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om als follow up van het minor traject af te studeren met het FutureMediaLab als opdrachtgever.

Tot slot doet de kenniskring onderzoek naar nieuwe technologieën die het vertellen van verhalen in het hier en nu en in de toekomst beïnvloeden. Deze onderzoekslijn kent nauwe aansluiting bij het gegeven onderwijs. Het lab wordt gerund door Anne-Marie Sweep. Zij is ook contactpersoon voor het onderwijs binnen het Fontys FutureMediaLab.

Sfeerafbeelding Fontys

Kijk voor meer informatie op de website van het Fontys FutureMediaLab.