Jeroen Matthijs de Vos

Onderwerp

Transparantie over de dataverwerking door middel van gebruik van trackers op websites

Techniek

Dataverzameling (door trackers), verwerking en visualisatie

Journalistieke vraag

Zijn Nederlandse (Brabantse) gemeenten transparant over de dataverwerking door middel van gebruik van trackers op hun eigen website?

Bio

Jeroen Matthijs de Vos (MA) is internet- en marktonderzoeker gespecialiseerd in zowel online als offline onderzoek. Hij heeft een achtergrond in media studies & culturele antropologie en werkt op dit moment zowel binnen als buiten de muren van de Universiteit aan maatschappelijk gedreven projecten.

Hij combineert online internetonderzoek met offline kwalitatieve interviews om zo maatschappelijke discussies in kaart te brengen.

Zijn werk raakt aan verschillende thema’s in het sociale domein, maar hij voelt zich inhoudelijk het meest thuis in enerzijds data-politics (denk aan: platformizering, personalisatie algoritmes, dataficering, privacy & surveillance, smart city, open data en internet infrastructuur) – en anderzijds ondernemerschap (denk aan: entrepreneurial ecosystem analysis, sociaal ondernemerschap, sustainable development goals, stakeholder analysis en marktonderzoek).

Sfeerafbeelding Fontys