Condor

Wat is Condor?

Condor is een onderwijsvorm op FHJ die ervan uitgaat dat wanneer je met je eigen leervragen aan de slag mag, je meer betrokken bent. Waardoor je productiever wordt en met meer plezier werkt. Simpel gezegd: Condor steekt in op datgene wat jij wil. Binnen de journalistiek uiteraard: of het nu keihard nieuws is of menselijke verhalen. Of dat in de vorm van een video, een podcast of een tijdschrift is. Food, fashion, crime, politiek, sport, filosofie, economie: het kan en mag allemaal. Bijt je vast in datgene wat je interesseert. Kijk hoe journalisten met die onderwerpen omgaan. Ga op pad, lees, onderzoek, ontdek. Dat is Condor: geen verplichte colleges of kennistoetsen, maar een zoektocht naar jouw journalistieke identiteit.

Je ontdekt samen met je studiegenoten wat journalistiek is waarbij je veel vrijheid krijgt. Dat betekent ook dat je zelfstandig binnen een groep iedere dag keihard werkt. We gaan op zoek naar jouw talenten en proberen die zo goed mogelijk te benutten. Voor jou en voor het werkveld. Je gaat aan de slag met genres, je ontmoet journalisten en deskundigen op allerlei vakgebieden. Dat regelen wij deels, maar je toont vooral zelf initiatief: door gasten uit te nodigen, door events en redacties te bezoeken. Je leert het meest van de praktijk is de achterliggende gedachte. Uiteraard verdiep je je ook in de theorie (literatuur). Tenslotte krijg je tijdens Condor echte opdrachten van (media)bedrijven.

Toetsing

Je kennis wordt aan het eind van ieder semester getoetst door een assessment. In dat assessment toon je aan dat je de competenties beheerst. Dat laat je zien door je producten en door de leerreis die je hebt afgelegd (reflectie).

Begeleiding

Je hebt een vaste coach (een docent) die luistert en adviseert maar zelden oordeelt. Met je medestudenten bekijk je iedere week wat je hebt gedaan. Jullie geven feedback op elkaars werk en leren ook op die manier van elkaar. Je coach en medestudenten zijn je klankbord. Daarnaast zijn er experts die meekijken.

Ten slotte

Condor wordt de komende jaren aangeboden aan tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.