Fontys Partnerschap Zij-instroomtrajecten (PZT)

Woensdag 5 april 2023 van 14.30 tot 16.30 uur

"Online regionale netwerkbijeenkomst zij-instroom"

Fontys Hogeschool Kind en Educatie en het werkveld in de regio’s willen graag partnerschap bij de zij-instroomtrajecten in de regio stimuleren. Dit past bij de landelijke ontwikkelingen om elkaar meer te treffen en vanuit een gedeeld belang de kans van slagen van zowel het voortraject als ook het gehele traject van de cursist zij-instroom, te optimaliseren. Ons gedeeld belang geeft aanleiding tot goed overleg met alle partijen.

Op woensdagmiddag 5 april 2023 zal de netwerkbijeenkomst online plaatsvinden.

Sfeerafbeelding Fontys

Online dialoogsessies netwerkbijeenkomst woensdag 5 april

14.15 Online 'inloop'
14.30-15.00 Algemene inleiding door Kris Verbeeck, Birgit van Duinen en Frans Koevoets
15.00-16.15 Pitches door Wim Meuter (Salto Eindhoven), Daisy Kievits (Stichting Talentis) en Lidewijn van Kuppevelt (Beeldbegeleider/starters- en werkveldcoach bij stichting Tagent)
Vervolg dialoogsessies in Breakout-Room
16.15-16.30 Centrale afsluiting

In elke school een zij-instromer - Wim Meuter SALTO heeft de ambitie om in elke school een zij-instromer te hebben. Daarvoor hebben we als organisatie de
zij-instroomopleiding sterk gepromoot. Het betekent dat we intern gezorgd hebben voor een goede organisatie voor de begeleiding van de zij-instromers van start naar afstuderen. Graag deel ik hoe wij dit hebben aangepakt, wat onze ervaringen tot nu toe zijn en wat de cruciale factoren zijn in dit proces.

De kracht van het zij instroom traject bij stichting Talentis! - Daisy Kievit De ervaring die leraren in de eerste jaren van hun functioneren als ´bevoegd´ leraar opdoen, zijn vaak doorslaggevend voor hun verdere loopbaan in het onderwijs. Daarom is een adequate begeleiding van zij-instromers van groot belang. Talentis wil dat de zij-instromers goed landen binnen de stichting en de school. Daarom besteden wij vanaf het begin speciale aandacht aan hen. Door zij-instromers een effectieve en efficiënte begeleiding te bieden kunnen scholen uitval voorkomen. Die begeleiding dient tegelijkertijd ook het startpunt te vormen van een loopbaan, waarin de leraar zich consequent ontwikkelt door de eigen bekwaamheden te onderhouden en te vergroten. Onze missie: wij bieden optimale ontwikkelingskansen voor de zij instromers, zodat zij een positieve en actieve bijdrage kunnen leveren aan het huidige en toekomstige onderwijs. Ontwikkeling en professionalisering staan bij Talentis voorop! Daarvoor leveren wij een passend aanbod met de ondersteuningsbehoeften van de aanstaande leraar als uitgangspunt.

Leren van en met elkaar maakt je samen sterk! - Lidewijn van Kuppevelt Als zij-instromer komt er veel op je af. Vaak kom je uit een heel ander werkveld, is je referentie met de school de tijd waarop je daar zelf zat, of heb je kinderen die je daarheen brengt…. Het vak als leerkracht triggert je, je wil daar graag je nieuwe beroep van maken. De bagage die je meeneemt , je ervaringen in het werkveld, je levenservaring etc. is heel waardevol in je nieuwe carrière in het onderwijs. Als starters/ werkveldcoach en beeldbegeleider voor stichting Tangent begeleid ik een groep zij-instromers, allen werkzaam binnen de stichting. Het is mijn taak hen met elkaar te verbinden zodat ze als groep elkaar kunnen vinden en versterken. Gedurende de tijd van het geschiktheidsonderzoek bestaat mijn begeleiding uit intervisie, schoolbezoek en beeldbegeleiding. Ook de mentoren neem ik mee in het proces. Nieuwsgierig? Graag vertel ik je hier meer over tijdens de netwerkbijeenkomst.

De Online regionale netwerkbijeenkomst is gratis te volgen na inschrijving.

Enkele dagen vooraf ontvangt u een mail met daarin de link naar het event.

Graag tot woensdag 5 april!

Kris Verbeeck & Birgit van Duinen, Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Zij-instroomtraject