Publicaties Anje Ros

Boeken

 1. Bakx, A., Ros, A. & Teune, P. (2012). Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen. Bussum: Coutinho.
 2. Ros, A., Castelijns, J., van Loon, A. & Verbeeck, K. (eds). (2014). Gemotiveerd leren en lesgeven: De kracht van intrinsieke motivatie. Bussum: Coutinho.
 3. Ros, A. (2011). De rol van de leidinggevende bij het leren. In: J. Wolsing & E. Verbiest (Red.). Schakels in de school. Bussum: Coutinho, P.41-73.
 4. Van den Bergh, L. & Ros, A. (2015). Begeleiden van actief leren. Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking. Bussum: Coutinho.

Wetenschappelijke artikelen

 1. Groot-Reuvekamp, M. de, Ros, A., Boxtel, C. van, & Oort, F. (2015). Primary school pupils’ performances in understanding historical time. Education 3-13, 487-514.
 2. Groot-Reuvekamp, M.J. de, Boxtel, C. van, Ros, A. & Harnett, P. (2014). The understanding of historical time in the primary history curriculum in England and the Netherlands. Journal of Curriculum Studies. 46 (4), 487-514.
 3. Van den Bergh, L., Ros, A., & Beijaard, D. (2013). Teacher feedback during active learning: Current practices in primary schools. British Journal of Educational Psychology, 83(2), 341–362.
 4. Van den Bergh, L., Ros, A. & Beijaard, D. (2013). Feedback during active learning: elementary school teachers’ beliefs and perceived problems. Educational Studies, 39, 418-430.
 5. Van den Bergh, L., Ros, A. & Beijaard, D. (2014). Improving Teacher Feedback during Active Learning: Effects of a Professional Development Program. American Educational Research Journal. 51 (4), 772-809.
 6. Van der Linden, W., Bakx, A., Ros, A., Beijaard, D., & Van den Bergh, L. (2015). The development of student teachers’ research knowledge, beliefs and attitude. Journal of Education for Teaching, 41, 1.
 7. Van Loon, A-M, Ros, A. & Martens, R. (2012). Motivated Learning with Digital Learning Tasks: What About Autonomy and Structure? Educational Technology Research and Development, 60 (6), 1015-1032.
 8. Van Loon, A.-M., Ros, A., & Martens, R. (2013). Designing Digital Problem Based Learning Tasks that Motivate Students. Journal of Technology and Teacher Education, 21 (4), 409-432.

Onderzoeksrapporten

 1. Timmermans, R. & Ros, A. (2013). Leiderschap in een onderzoekende school. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep.
 2. Ros, A., Amsing, M., Beek, A. ter, Beek, S., Hessing, R., Timmermans, R. & Vermeulen, M. (2013). Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen. Onderzoek naar de invloed van praktijkgericht onderzoek op schoolontwikkeling. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep.
 3. Ros, A.& Ter Beek, A. (2013). De praktijk van onderzoek. 15 jaar Kortlopend Onderwijsonderzoek. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep.
 4. Ros, A. & Van den Bergh, L. (2014). De rol van onderzoek in schoolontwikkeling. ’s-Hertogenbosch: Partnerschap opleidingsscholen.
 5. Van den Bergh, L. & Ros, A. (2015). De onderzoekscultuur in de AOS in beeld. Versterking samenwerking lerarenopleidingen en academische opleidingsscholen. ’s-Hertogenbosch: Partnerschap opleidingsscholen.

Praktijkpublicaties

 1. Ros, A. & Van den Bergh, L. (2016). Onderzoekscultuur in de basisschool. Basisschoolmanagement.
 2. Ros, A. & Van den Bergh, L. (2015). Begeleiden van actief leren. Zorg Primair, 4, 17-19.
 3. Ros, A. (2013). Onderzoekende houding is van essentieel belang. Column. Professionaliseren is leuk! Dies Magazine 2013. Heerlen: Open Universiteit.
 4. Ros, A. (2013). Onderzoek op de basisschool: Zo heb je er echt iets aan! Basisschoolmanagement, 7, 220-224.
 5. Ros, A. (2013). Onderzoek gaat steeds meer leven in scholen. Didactief, 43, 8, 35.
 6. Ros, A. & Bakx, A. (2014). Hoe word je een excellente leraar? Cultuur+Educatie.
 7. Van den Bergh, L. & Ros, A. (2016). Feedback op zelfsturing: Hoe kun je dit verbeteren? Tijdschrift voor Remedial Teaching,
 8. Windmuller, I. & Ros, A. (2014). Collectief leren organiseren. SchoolmanagementTotaal.
 9. Windmuller, I. & Ros, A. (2014). Versterking van de professionaliteit van de leraar. De rol van de schoolleider. Basisschoolmanagement, 4, 14-17.


Katernen voor Steunpunt Opleidingsscholen

 1. Ros, A. (2015). Schoolontwikkeling door praktijkonderzoek.
 2. Ros, A. (2015). Leraren in gesprek: Dialoog door onderzoek.
 3. Ros, A. (2015). Bruikbare onderzoeksresultaten: Feedback door onderzoek.
 4. Ros, A. (2015). Organisatie van praktijkonderzoek in de school.
 5. Ros, A. (2015). Organisatie van praktijkonderzoek in de school. Katern uit kwaliteitsreeks Steunpunt Opleidingsscholen.
 6. Van den Bergh, L. & Ros, A. (2016). Scan Onderzoekscultuur in de school. Katern uit kwaliteitsreeks Steunpunt Opleidingsscholen.

Copromotor bij afgeronde proefschriften

 1. Windmuller, I. (2012). Versterking van de professionaliteit van de leraar basisonderwijs. Proefschrift. Heerlen: Open Universiteit. (promotor: Marc Vermeulen).
 2. Van der Linden, W (2012). A design-based approach to introducing student teachers in conducting and using research. Proefschrift. Eindhoven: TU Eindhoven. (promotor: Douwe Beijaard).
 3. Van loon, A. (2013). Motivated Learning: Balancing Between Autonomy and Structure. Dissertation. ‘s-Hertogenbosch: KPC Group. (promotor: Rob Martens).
 4. Keuvelaar – Van den Bergh, L. (juni 2013). Teacher Feedback during Active Learning: The Development and Evaluation of a Professional Development Programme. Proefschrift. Eindhoven: TU Eindhoven. (promotor: Douwe Beijaard).

Copromotor bij overige promovendi

 1. Mariëlle Rutten, Open Universiteit (promotor: Marinka Kuijpers), thema: de rol van social media bij loopbaanleren in het (v)mbo. Verwachte einddatum: 2016.
 2. Marjan de Groot-Reuvekamp, Erasmus Universiteit (promotor: Carla van Boxtel), thema: ontwikkeling van historisch tijdsbesef bij leerlingen. Verwachte einddatum: 2016.
 3. Nanke Dokter, Universiteit van Tilburg (promotor: Sjaak Kroon), thema: schooltaalbevorderend gedrag van leraren. Verwachte einddatum: 2017.
 4. Adriaan Mellema, Eindhoven School of Education (promotor Douwe Beijaard), thema: docentontwikkelteams. Verwachte einddatum: 2017.

Overige

 1. Winnaar, samen met Linda Keuvelaar, van de eerste NRO-VOR-Praktijkprijs 2015 voor goed onderzoek met grote relevantie voor de praktijk voor de publicatie: Begeleiden van actief leren.
 2. Bestuurslid van EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning), 2011-2015, zie www.Eapril.org.