Lector Anouke Bakx

Anouke Bakx is lector Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Tevens werkt zij als bijzonder hoogleraar Begaafdheid aan de Radboud Universiteit.

In haar onderzoek bestudeert zij hoe leerkrachten het basisonderwijs passend kunnen maken voor begaafde leerlingen. Hierin betrekt zij het perspectief van leerlingen en leerkrachten. Inzichten die verworven worden zijn bruikbaar voor de onderwijspraktijk om bijvoorbeeld interventies voor begaafde leerlingen te ontwikkelen en voor de lerarenopleiding om toekomstige leerkrachten nog beter voor te bereiden op het werken met begaafde leerlingen. De verbinding tussen wetenschap en praktijk staat in haar werk centraal.

Anouke studeerde onderwijspsychologie, rondde de pabo af en begon in 1994 als groepsleerkracht op een Jenaplan basisschool, waar zij drie jaar werkte. Vervolgens heeft zij als onderwijsadviseur, programmamanager en associate lector gewerkt bij verschillende instituten van Fontys Hogescholen, waarvan de laatste tien jaar als lector bij de pabo’s van Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

Anouke begeleidt en doet onderzoek naar kwaliteit van de leraar, in het bijzonder bij het werken met begaafde leerlingen. De thematiek van begaafdheid boeit haar al vanaf dat ze les gaf aan groep 4, 5 en 6. Ze merkte dat sommige leerlingen anders naar zaken keken en hier andere vragen over stelden. Leerlingen die leren moeilijk vonden, kon ze goed helpen, maar leerlingen die heel snel ‘klaar waren’ met leren, vormden een andere soort uitdaging!

Inhoudelijke terreinen

 • primair onderwijs
 • kwaliteit van de leraar
 • percepties van leerlingen
 • opbrengstgericht werken
 • pedagogische sensitiviteit
 • hoogbegaafdheid
Sfeerafbeelding Fontys

Anouke Bakx

08850 75993
a.bakx@fontys.nl

 • Publicaties Anouke Bakx

  Wetenschappelijke artikelen

  1. Bakx, A. (2019). Begaafde leerling zoekt leerkracht. Oratie. Nijmegen: Radboud Universiteit.
  2. Van den Brand, M, van Weerdenburg, M, Hornstra, L., Hoogeveen, L., & Bakx, A. (submitted). Basic need support and satisfaction of high ability students in a regular class and a pull-out class: A self-determination perspective.
  3. Mathijssen, S., Feltzer, M., Hoogeveen, L., Denissen, J., & Bakx, A. (submitted). Back to the Drawing Board: A descriptive Study on Potential Indicators of Intellectual Giftedness in Human Figure Drawings of Young Children.
  4. Hornstra, L., Bakx, A., Matthijssen, S., & Denissen, J. (submitted). Motivating gifted and non-gifted students in regular primary schools: A self-determination perspective.
  5. Meens, E., & Bakx, A. (resubmitted). Student teachers’ motives for participating in the teacher training program: a qualitative comparison between continuing students and switch students. European Journal of Teacher Education.
  6. Meens, E., Bakx, A., Mulder, J., & Denissen, J. (resubmitted). The development and validation of an Interest and Skill inventory on Educational Choices (ISEC). European Journal of Psychological Assessment.
  7. Bakx, A., van Houtert, T. , van den Brand, M. & Hornstra, L. (2019). A comparison of high-ability pupils’ views versus regular ability pupils’ views of characteristics of good primary school teachers. Educational Studies. DOI: 10.1080/03055698.2017.1390443.
  8. Meens, E., Denissen, J., Klimstra, T. & Bakx, A. (2018).The association of identity and motivation with students' academic achievement in higher education. Learning and Individual Differences, 64, 54-70.
  9. Bent, G., Bakx, A., & den Brok, P. (2017). Primary education teachers’ self-efficacy beliefs for teaching geography lessons. International Research in Geographical and Environmental Education, 26(2), 150-165.
  10. Bent,  G. J. W., Bakx, A., & den Brok, P.  (2016). Comparison between primary teacher educators’ and primary education teachers’ beliefs of primary geography education quality. Australian Journal of Teacher Education, 41(7), 110-131.
  11. Bakx, A., Bakker, A., Koopman, M., & Beijaard (2016). Boundary crossing by teacher researchers in a PhD program. Teachers and Teacher Education, 60, 76-87.
  12. Heldens, H., Bakx, A., & den Brok, P. (2016). Teacher educators’ collaboration in subject departments: collaborative activities and social relations. Educational Research and Evaluation, 21(7-8), 515-536, DOI: 10.1080/13803611.2016.1153488.
  13. van der Linden, W., Bakx, A., Ros, A., Beijaard, D., & Keuvelaar (2015). The development of student teachers’ research knowledge, beliefs and attitude. Journal of Education for Teaching, 41(1), 4-18. DOI: 10.1080/02607476.2014.992631.
  14. Bakx, A., Koopman, M., den Brok, P., & de Kruijf, J. (2015). Pupils’ views on good primary school teachers. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 21(5), 543-564. DOI: 10.1080/13540602.2014.995477.
  15. Koopman, M., Bakx, A., & Beijaard, D. (2014). Students' Goal Orientations and Learning Strategies in a Powerful Learning Environment: a Case Study. Studies in Educational Evaluation, 43, 186-196.
  16. Bakx, A., Bakker, A., & Beijaard, D. (2014). Promotieonderzoek door docenten als brug tussen onderzoek en onderwijspraktijk en ter verbetering van de kwaliteit van het bètaonderwijs in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën (91), 150-168.
  17. Bakx, A.W.E.A., Baartman, L., & Van Schilt, T. (2014). Development and Evaluation of a Summative Assessment Program for Senior Teacher Competence. Studies in Educational Evaluation,40, 50-62.
  18. Bent, G., Bakx, A., & den Brok, P. (2014). Pupils’ perceptions of geography in Dutch primary schools: goals, outcomes, classrooms environment and teacher knowledge and performance. Journal of Geography, 113(1), 20-34.

  Boeken en boekbijdragen

  1.       Bakx, A., Ros, A., & Bolhuis, E. (2017). Cyclisch onderwijs ontwerpen: In vijf stappen naar passende leeractiviteiten. Bussum: Coutinho.

  2.       Bakx, A., Jacobs, G., Keuvelaar, L., & Diemel, K. (2017). Werken aan pedagogische sensitiviteit in je team. Huizen: Uitgeverij Pica.

  3.       Bakx, A., de Boer, E., van Houtert, T. & van den Brand, M. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas: pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Van Gorcum.

  4.       Bakx, A. (2015). De pedagogische sensitieve leraar: werken aan brede onderwijsopbrengsten. Bussum: Coutinho.

  5.       Bakx, A. (2015). Opbrengstgericht werken in een professionele leergemeenschap: op naar de top voor iedere leerling. pp. 104-108. In: M. Lieskamp & R.Vink (eds). Vertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs: strategisch HRM-beleid voor een professionele leergemeenschap. Huizen: Pica.

  6.       Ros, A., & Bakx, A. (2014). Leraren en motivatie. pp.106-127. In  A. Ros, J.Castelijns, A. van Loon, & K. Verbeeck (eds). Gemotiveerd leren en lesgeven: De kracht van intrinsieke motivatie. Bussum: Coutinho.

  7.       Bakx, A., Ros, A., & Teune, P. (2012). Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen. Bussum: Couthino.


  Vakpublicaties

  1. Bakx, A. (2019). Cyclisch onderwijs ontwerpen in een professionele leergemeenschap: op naar de top voor iedere leerling. In: M. Lieskamp & R. Vink. Vertrouwen, Verbinden, Vakmanschap. Huizen: Pica.
  2. Bakx, A., & Bronsveld, E. (2019). Perspectief van het hoogbegaafde kind: wie ben ik?! Zorgbreed.
  3. Bakx, A., Rohaan, E.,  Janssen-Seezink, A., van den Bergh, L., Verheijen-Tiemstra, R., van Houtert, T., & Dokter, N. (2019). Naar school in Slovenië. Didactief Online. https://didactiefonline.nl/blog/blonz/naar-school-in-slovenie
  4. Bakx, A. (2018). Leraren en onderzoekers leren van elkaar. Testimonial, NRO.
  5. Venes, A., & Bakx, A. (2018). Een leerkracht die jou ziet voor wie je bent. Nieuwsbrief Bijzonderwijs, 18(10), 8.
  6. Bakx, A. & Van Balkom, J. (2018). Onderzoekswerkplaats Hoogbegaafdheid. Themanummer Zorg Primair, 5, 1-32.
  7. Heijkamp, N. & Bakx, A. (2018). Hoogbegaafdheid en motivatie. Zorg Primair, 5, 14-16.
  8. Van Kempen, C. & Bakx, A. (2018). Het hoogbegaafde kind in ‘the spotlight’. Zorg Primair, 5, 25-27.
  9. Van der Velden, L. & Bakx, A. (1018). Gemotiveerd begaafd. Zorg Primair, 5, 27-30.
  10. Ros, A., Bakx, A., & den Brok, P. (2018). Praktijkgericht onderzoek. In: Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 5: onderzoek in de lerarenopleiding, 59-72.
  11. Bakx, A. (2018). Van een Nederlandse school naar een Amerikaanse school, hoe is dat? Zorg Primair.
  12. Bakx, A., van den Brand, M., & van Houtert, T. (2017). Signaleren en begeleiden van dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen. Tijdschrift IB, 4, 37-39.
  13. Van den Brand, M., van Houtert, T., Bakx, A., & de Boer, E. (2017). Werken met (hoog)begaafde leerlingen in de klas. LBBO, Beter Begeleiden, januari, 26 – 31.
  14. Bakx, A. (2017). Van een Nederlandse school naar een Amerikaanse school, hoe is dat? Zorgbreed, 14(3), 11-13.
  15. Rohaan, E. & Bakx, A. (2017). De ontwikkeling van pedagogische sensitiviteit in de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 38(3), 5-16.
  16. Bakx, A., Heldens, H., van den Bergh, L., van den Brand, M., Cuijpers, B., &  de Groot-Reuvekamp, M. (2017). Ee kijkje in het Finse Basisonderwijs. Didactief Online. https://didactiefonline.nl/blog/blonz/een-kijkje-in-het-finse-basisonderwijs.
  17. Mellema, A., Ros, A., Bakx, A., & Beijaard, D. (2017). Werken met docentontwikkelteams: vijf adviezen. Basisschoolmanagement, juni, 18-21.
  18. Brand, van den, M., Houtert, van, T., Hornstra, L., & Bakx, A. (2016). Interessant om goed te luisteren naar (hoog)begaafde kinderen: wat is er nodig om ook deze kinderen te boeien? Zorg Primair,  08, 17-19.
  19. Mayen, N. & Bakx, A. (2016). Omgaan met hoog sensitieve leerlingen in je klas: hoog sensitief… heb deze leerlingen (ook) lief! Zorg Primair, 6, 16-19.
  20. Reesing, E. & Bakx, A. (2016). Innovatie van het stageproces in het HBO. Onderwijsinnovatie, 9, 27-29.
  21. Houtert, van, T., Brand, van den, M., Bakx, A. & Hornstra, L. (2016). Goed leraarschap in de ogen van begaafde leerlingen: Tips voor het werken met hoogbegaafde kinderen. Zorg Primair, 4, 11-12.
  22. Bakx, A. & Rohaan, E. (2016). De pedagogisch sensitieve leerkracht: aandacht voor welbevinden. JSW, 9, 18-21.
  23. Scheepers, N. & Bakx. A. (2016). Zelfregulatie, op naar Succes! Strategieën om zelfregulatie te stimuleren. JSW, april, 12-15.
  24. Hornstra, L. & Bakx, A. (2015). Hoe kijken wij naar meerbegaafde leerlingen? Zeven perspectieven gepresenteerd. Zorg Primair, 6, 6 - 8.
  25. Bakx, A. (2015). Leren vanuit positieve emotie levert meer op: Positief pedagogisch klimaat stimuleren: aan de slag met www’s. Zorgprimair, 8, 14-15.
  26. Wanroij, M. van & Bakx, A. (2015). Samenwerkend leren middels peerfeedback in het post-HBO Is het leren middels peerfeedback in lijn met de verpleegkundige beroepsprofielen? OnderwijsInnovatie, 12, 27-29.
  27. Oppen, J., van & Bakx, A. (2015). Accent op talent, hoe doe je dat in het hoger beroepsonderwijs? Onderwijsinnovatie, 3, 33-35.
  28. Bakx, A. (2015). Pedagogisch sensitieve leraren werken aan brede opbrengsten en doen dat in samenwerking met elkaar! ZorgPrimair, 5, 11-13.
  29. Teurlings, C. & Bakx, A. (2015). Kansen voor kinderen: pabo en woningbouwvereniging werken aan een kansrijke toekomst. ZorgPrimair, 4, 9-11.
  30. Van der Haagen, H., Bakx, A., & Rohaan, E. (2015). Gebruik van het digibord bij Wetenschap- & Technieklessen: motiverend hulpmiddel of overbodige luxe? ZorgBreed, 44(12), 36-40.
  31. Pas, T. & Bakx, A. (2015). Leraar en mentor cruciaal in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten: Onderzoek naar schoolfactoren voortijdige schooluitval op het Varendonck College. Van 12 tot 18, juni, 14-16.
  32. Niesten-Baeten, R., Bakx, A., & Seezink, A. (2015). Participatie door een multidisciplinaire lens: hoe verhoog je de betrokkenheid van hbo-studenten? Thema,5(14), 16-21.
  33. Tamse, M., van Gool, J. & Bakx (2014). De leerkracht als pedagogische professional voor het voetlicht: Pedagogische sensitiviteit van de leerkracht middels SchoolWide Positive Behaviour Support. ZorgPrimair, 8, 17-21.
  34. van Houtert, T., van den Brand, M. & Bakx, A. (2014). Wat verwachten hoogbegaafde leerlingen van een goede leraar? DOEN! WSNS, tijdschrift voor hoogbegaafde leerlingen en hun ouders. p.28
  35. Bakx, A., & Beijaard, D. (2014). Promotieonderzoek van bètadocenten op het grensvlak van onderzoek en onderwijsinnovatie: een studie van good practices. Tijdschrift voor Didactiek der b-wetenschappen, 31(1&2)..
  36. Beijen, A. & Bakx, A. (2014). Achtjarigen binnen een cluster 2 school: zes centrale thema’s die betrekking hebben op goed leraarschap. Zorg Primair,7, 8-11.
  37. van Lieshout, S. & Bakx, A. (2014). Pedagogische sensitiviteit stimuleert autonome motivatie. OnderwijsInnovatie, september, 38-39.
  38. Bakx, A. & Van Bragt, C. (2014). Programma’s lossen pestprobleem niet op. Een sensitieve leraar helpt veel beter’. http://hetkind.org/2014/06/18/programmas-op-school-lossen-het-pestprobleem-niet-op-een-sensitieve-leraar-helpt-veel-beter/.
  39. Bakx, A. & Van Bragt, C. (2014). Goede leraar pakt pesten aan! Brabants Dagblad, juni 2014.
  40. Bergsen, S., Bakx, A., & Felix, I. (2014). Ieder kind een iPad, een pad naar de toekomst, of…zijn de meeste scholen ouderwets? Zorg Primair, 6, 12-14.
  41. Moolenaar, P., Bakx, A., & Dunlop, N. (2014). Naar een motiverende, opbrengstgerichte lespraktijk begrijpend lezen: vruchtbare samenwerking opleiding en onderwijspraktijk. Zorg primair (4), 6-9.
  42. van der Haagen, H., Rohaan, E., & Bakx, A. (2014). Lesgeven met het digibord: toepassing in de praktijk op basis van theorie. ZorgPrimair, 3, 6-10.
  43. Moolenaar, P., Bakx, A., & Dunlop, N. (2014). Vind je begrijpend lezen vreselijk L, neutraal :-I of geweldig J? Didactief, 52-53.
  44. Bakx, A. & van der Linden, W. (2014). Docentprofessionalisering door (promotie)onderzoek: succesfactoren voor promotieonderzoek van docenten als kwaliteitsimpuls voor het onderwijs. Bundel Educatieve lectoraten Fontys/LEF.