Publicaties Anouke Bakx

Wetenschappelijke artikelen

 1. Bakx, A. (2019). Begaafde leerling zoekt leerkracht. Oratie. Nijmegen: Radboud Universiteit.
 2. Van den Brand, M, van Weerdenburg, M, Hornstra, L., Hoogeveen, L., & Bakx, A. (submitted). Basic need support and satisfaction of high ability students in a regular class and a pull-out class: A self-determination perspective.
 3. Mathijssen, S., Feltzer, M., Hoogeveen, L., Denissen, J., & Bakx, A. (submitted). Back to the Drawing Board: A descriptive Study on Potential Indicators of Intellectual Giftedness in Human Figure Drawings of Young Children.
 4. Hornstra, L., Bakx, A., Matthijssen, S., & Denissen, J. (submitted). Motivating gifted and non-gifted students in regular primary schools: A self-determination perspective.
 5. Meens, E., & Bakx, A. (resubmitted). Student teachers’ motives for participating in the teacher training program: a qualitative comparison between continuing students and switch students. European Journal of Teacher Education.
 6. Meens, E., Bakx, A., Mulder, J., & Denissen, J. (resubmitted). The development and validation of an Interest and Skill inventory on Educational Choices (ISEC). European Journal of Psychological Assessment.
 7. Bakx, A., van Houtert, T. , van den Brand, M. & Hornstra, L. (2019). A comparison of high-ability pupils’ views versus regular ability pupils’ views of characteristics of good primary school teachers. Educational Studies. DOI: 10.1080/03055698.2017.1390443.
 8. Meens, E., Denissen, J., Klimstra, T. & Bakx, A. (2018).The association of identity and motivation with students' academic achievement in higher education. Learning and Individual Differences, 64, 54-70.
 9. Bent, G., Bakx, A., & den Brok, P. (2017). Primary education teachers’ self-efficacy beliefs for teaching geography lessons. International Research in Geographical and Environmental Education, 26(2), 150-165.
 10. Bent,  G. J. W., Bakx, A., & den Brok, P.  (2016). Comparison between primary teacher educators’ and primary education teachers’ beliefs of primary geography education quality. Australian Journal of Teacher Education, 41(7), 110-131.
 11. Bakx, A., Bakker, A., Koopman, M., & Beijaard (2016). Boundary crossing by teacher researchers in a PhD program. Teachers and Teacher Education, 60, 76-87.
 12. Heldens, H., Bakx, A., & den Brok, P. (2016). Teacher educators’ collaboration in subject departments: collaborative activities and social relations. Educational Research and Evaluation, 21(7-8), 515-536, DOI: 10.1080/13803611.2016.1153488.
 13. van der Linden, W., Bakx, A., Ros, A., Beijaard, D., & Keuvelaar (2015). The development of student teachers’ research knowledge, beliefs and attitude. Journal of Education for Teaching, 41(1), 4-18. DOI: 10.1080/02607476.2014.992631.
 14. Bakx, A., Koopman, M., den Brok, P., & de Kruijf, J. (2015). Pupils’ views on good primary school teachers. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 21(5), 543-564. DOI: 10.1080/13540602.2014.995477.
 15. Koopman, M., Bakx, A., & Beijaard, D. (2014). Students' Goal Orientations and Learning Strategies in a Powerful Learning Environment: a Case Study. Studies in Educational Evaluation, 43, 186-196.
 16. Bakx, A., Bakker, A., & Beijaard, D. (2014). Promotieonderzoek door docenten als brug tussen onderzoek en onderwijspraktijk en ter verbetering van de kwaliteit van het bètaonderwijs in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën (91), 150-168.
 17. Bakx, A.W.E.A., Baartman, L., & Van Schilt, T. (2014). Development and Evaluation of a Summative Assessment Program for Senior Teacher Competence. Studies in Educational Evaluation,40, 50-62.
 18. Bent, G., Bakx, A., & den Brok, P. (2014). Pupils’ perceptions of geography in Dutch primary schools: goals, outcomes, classrooms environment and teacher knowledge and performance. Journal of Geography, 113(1), 20-34.

Boeken en boekbijdragen

1.       Bakx, A., Ros, A., & Bolhuis, E. (2017). Cyclisch onderwijs ontwerpen: In vijf stappen naar passende leeractiviteiten. Bussum: Coutinho.

2.       Bakx, A., Jacobs, G., Keuvelaar, L., & Diemel, K. (2017). Werken aan pedagogische sensitiviteit in je team. Huizen: Uitgeverij Pica.

3.       Bakx, A., de Boer, E., van Houtert, T. & van den Brand, M. (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas: pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Van Gorcum.

4.       Bakx, A. (2015). De pedagogische sensitieve leraar: werken aan brede onderwijsopbrengsten. Bussum: Coutinho.

5.       Bakx, A. (2015). Opbrengstgericht werken in een professionele leergemeenschap: op naar de top voor iedere leerling. pp. 104-108. In: M. Lieskamp & R.Vink (eds). Vertrouwen, verbinden en vakmanschap in het onderwijs: strategisch HRM-beleid voor een professionele leergemeenschap. Huizen: Pica.

6.       Ros, A., & Bakx, A. (2014). Leraren en motivatie. pp.106-127. In  A. Ros, J.Castelijns, A. van Loon, & K. Verbeeck (eds). Gemotiveerd leren en lesgeven: De kracht van intrinsieke motivatie. Bussum: Coutinho.

7.       Bakx, A., Ros, A., & Teune, P. (2012). Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen. Bussum: Couthino.


Vakpublicaties

 1. Bakx, A. (2019). Cyclisch onderwijs ontwerpen in een professionele leergemeenschap: op naar de top voor iedere leerling. In: M. Lieskamp & R. Vink. Vertrouwen, Verbinden, Vakmanschap. Huizen: Pica.
 2. Bakx, A., & Bronsveld, E. (2019). Perspectief van het hoogbegaafde kind: wie ben ik?! Zorgbreed.
 3. Bakx, A., Rohaan, E.,  Janssen-Seezink, A., van den Bergh, L., Verheijen-Tiemstra, R., van Houtert, T., & Dokter, N. (2019). Naar school in Slovenië. Didactief Online. https://didactiefonline.nl/blog/blonz/naar-school-in-slovenie
 4. Bakx, A. (2018). Leraren en onderzoekers leren van elkaar. Testimonial, NRO.
 5. Venes, A., & Bakx, A. (2018). Een leerkracht die jou ziet voor wie je bent. Nieuwsbrief Bijzonderwijs, 18(10), 8.
 6. Bakx, A. & Van Balkom, J. (2018). Onderzoekswerkplaats Hoogbegaafdheid. Themanummer Zorg Primair, 5, 1-32.
 7. Heijkamp, N. & Bakx, A. (2018). Hoogbegaafdheid en motivatie. Zorg Primair, 5, 14-16.
 8. Van Kempen, C. & Bakx, A. (2018). Het hoogbegaafde kind in ‘the spotlight’. Zorg Primair, 5, 25-27.
 9. Van der Velden, L. & Bakx, A. (1018). Gemotiveerd begaafd. Zorg Primair, 5, 27-30.
 10. Ros, A., Bakx, A., & den Brok, P. (2018). Praktijkgericht onderzoek. In: Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 5: onderzoek in de lerarenopleiding, 59-72.
 11. Bakx, A. (2018). Van een Nederlandse school naar een Amerikaanse school, hoe is dat? Zorg Primair.
 12. Bakx, A., van den Brand, M., & van Houtert, T. (2017). Signaleren en begeleiden van dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen. Tijdschrift IB, 4, 37-39.
 13. Van den Brand, M., van Houtert, T., Bakx, A., & de Boer, E. (2017). Werken met (hoog)begaafde leerlingen in de klas. LBBO, Beter Begeleiden, januari, 26 – 31.
 14. Bakx, A. (2017). Van een Nederlandse school naar een Amerikaanse school, hoe is dat? Zorgbreed, 14(3), 11-13.
 15. Rohaan, E. & Bakx, A. (2017). De ontwikkeling van pedagogische sensitiviteit in de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 38(3), 5-16.
 16. Bakx, A., Heldens, H., van den Bergh, L., van den Brand, M., Cuijpers, B., &  de Groot-Reuvekamp, M. (2017). Ee kijkje in het Finse Basisonderwijs. Didactief Online. https://didactiefonline.nl/blog/blonz/een-kijkje-in-het-finse-basisonderwijs.
 17. Mellema, A., Ros, A., Bakx, A., & Beijaard, D. (2017). Werken met docentontwikkelteams: vijf adviezen. Basisschoolmanagement, juni, 18-21.
 18. Brand, van den, M., Houtert, van, T., Hornstra, L., & Bakx, A. (2016). Interessant om goed te luisteren naar (hoog)begaafde kinderen: wat is er nodig om ook deze kinderen te boeien? Zorg Primair,  08, 17-19.
 19. Mayen, N. & Bakx, A. (2016). Omgaan met hoog sensitieve leerlingen in je klas: hoog sensitief… heb deze leerlingen (ook) lief! Zorg Primair, 6, 16-19.
 20. Reesing, E. & Bakx, A. (2016). Innovatie van het stageproces in het HBO. Onderwijsinnovatie, 9, 27-29.
 21. Houtert, van, T., Brand, van den, M., Bakx, A. & Hornstra, L. (2016). Goed leraarschap in de ogen van begaafde leerlingen: Tips voor het werken met hoogbegaafde kinderen. Zorg Primair, 4, 11-12.
 22. Bakx, A. & Rohaan, E. (2016). De pedagogisch sensitieve leerkracht: aandacht voor welbevinden. JSW, 9, 18-21.
 23. Scheepers, N. & Bakx. A. (2016). Zelfregulatie, op naar Succes! Strategieën om zelfregulatie te stimuleren. JSW, april, 12-15.
 24. Hornstra, L. & Bakx, A. (2015). Hoe kijken wij naar meerbegaafde leerlingen? Zeven perspectieven gepresenteerd. Zorg Primair, 6, 6 - 8.
 25. Bakx, A. (2015). Leren vanuit positieve emotie levert meer op: Positief pedagogisch klimaat stimuleren: aan de slag met www’s. Zorgprimair, 8, 14-15.
 26. Wanroij, M. van & Bakx, A. (2015). Samenwerkend leren middels peerfeedback in het post-HBO Is het leren middels peerfeedback in lijn met de verpleegkundige beroepsprofielen? OnderwijsInnovatie, 12, 27-29.
 27. Oppen, J., van & Bakx, A. (2015). Accent op talent, hoe doe je dat in het hoger beroepsonderwijs? Onderwijsinnovatie, 3, 33-35.
 28. Bakx, A. (2015). Pedagogisch sensitieve leraren werken aan brede opbrengsten en doen dat in samenwerking met elkaar! ZorgPrimair, 5, 11-13.
 29. Teurlings, C. & Bakx, A. (2015). Kansen voor kinderen: pabo en woningbouwvereniging werken aan een kansrijke toekomst. ZorgPrimair, 4, 9-11.
 30. Van der Haagen, H., Bakx, A., & Rohaan, E. (2015). Gebruik van het digibord bij Wetenschap- & Technieklessen: motiverend hulpmiddel of overbodige luxe? ZorgBreed, 44(12), 36-40.
 31. Pas, T. & Bakx, A. (2015). Leraar en mentor cruciaal in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten: Onderzoek naar schoolfactoren voortijdige schooluitval op het Varendonck College. Van 12 tot 18, juni, 14-16.
 32. Niesten-Baeten, R., Bakx, A., & Seezink, A. (2015). Participatie door een multidisciplinaire lens: hoe verhoog je de betrokkenheid van hbo-studenten? Thema,5(14), 16-21.
 33. Tamse, M., van Gool, J. & Bakx (2014). De leerkracht als pedagogische professional voor het voetlicht: Pedagogische sensitiviteit van de leerkracht middels SchoolWide Positive Behaviour Support. ZorgPrimair, 8, 17-21.
 34. van Houtert, T., van den Brand, M. & Bakx, A. (2014). Wat verwachten hoogbegaafde leerlingen van een goede leraar? DOEN! WSNS, tijdschrift voor hoogbegaafde leerlingen en hun ouders. p.28
 35. Bakx, A., & Beijaard, D. (2014). Promotieonderzoek van bètadocenten op het grensvlak van onderzoek en onderwijsinnovatie: een studie van good practices. Tijdschrift voor Didactiek der b-wetenschappen, 31(1&2)..
 36. Beijen, A. & Bakx, A. (2014). Achtjarigen binnen een cluster 2 school: zes centrale thema’s die betrekking hebben op goed leraarschap. Zorg Primair,7, 8-11.
 37. van Lieshout, S. & Bakx, A. (2014). Pedagogische sensitiviteit stimuleert autonome motivatie. OnderwijsInnovatie, september, 38-39.
 38. Bakx, A. & Van Bragt, C. (2014). Programma’s lossen pestprobleem niet op. Een sensitieve leraar helpt veel beter’. http://hetkind.org/2014/06/18/programmas-op-school-lossen-het-pestprobleem-niet-op-een-sensitieve-leraar-helpt-veel-beter/.
 39. Bakx, A. & Van Bragt, C. (2014). Goede leraar pakt pesten aan! Brabants Dagblad, juni 2014.
 40. Bergsen, S., Bakx, A., & Felix, I. (2014). Ieder kind een iPad, een pad naar de toekomst, of…zijn de meeste scholen ouderwets? Zorg Primair, 6, 12-14.
 41. Moolenaar, P., Bakx, A., & Dunlop, N. (2014). Naar een motiverende, opbrengstgerichte lespraktijk begrijpend lezen: vruchtbare samenwerking opleiding en onderwijspraktijk. Zorg primair (4), 6-9.
 42. van der Haagen, H., Rohaan, E., & Bakx, A. (2014). Lesgeven met het digibord: toepassing in de praktijk op basis van theorie. ZorgPrimair, 3, 6-10.
 43. Moolenaar, P., Bakx, A., & Dunlop, N. (2014). Vind je begrijpend lezen vreselijk L, neutraal :-I of geweldig J? Didactief, 52-53.
 44. Bakx, A. & van der Linden, W. (2014). Docentprofessionalisering door (promotie)onderzoek: succesfactoren voor promotieonderzoek van docenten als kwaliteitsimpuls voor het onderwijs. Bundel Educatieve lectoraten Fontys/LEF.