Lectoraat Decision Support: who CAREs?

Wat gebeurt er met de kwaliteit van de zorg en de kosten als je digitale technologieën beschikbaar stelt? Hoe landen innovaties op de werkvloer? Kennis ontwikkelen over het gebruik van slimme monitortechnologie en beslissingsondersteuning door verpleegkundigen, paramedici en medici in het ziekenhuis. Dat is het doel van het lectoraat Decision Support: who CAREs? Zeker is dat de zorg doelmatiger moet. Nieuwe mogelijkheden kunnen hieraan bijdragen.

Sfeerafbeelding Fontys

De gezondheidszorg bevindt zich in een ingrijpende transitie, die voortkomt uit veranderingen in de zorgvraag, wetgeving, arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen. Lector Angelique Dierick: “De zorgvraag zal toenemen en inhoudelijk sterk veranderen. Er zijn minder financiële middelen. De zorg moet dus, ondanks de taakverzwaring, doelmatiger worden. Ook in het ziekenhuis hebben zorgprofessionals steeds meer te maken met oudere patiënten en meer patiënten met multiple-comorbiditeit. De zorg wordt hierdoor steeds complexer. Tegelijkertijd is er minder personeel beschikbaar, waardoor de werklast steeds hoger wordt. Voor medewerkers op verpleegafdelingen wordt het, gezien de beperkte middelen en menskracht, ook moeilijker om klinische instabiliteit van patiënten tijdig vast te stellen.”