Partners

Het Lectoraat is verbonden aan de Fontys Paramedische Hogeschool en de Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Het vormt een samenwerkingsverband tussen Fontys Hogescholen en het Catharina Ziekenhuis en werkt intensief samen met Expertisecentrum Gezondheid en Technologie bij Fontys (EGT), TU/e en de industrie in het Impuls-programma. Een directe samenwerking tussen ziekenhuis en opleidingen is van cruciaal belang. Hierdoor kunnen opleidingen ingaan op vraagstukken die geformuleerd zijn door het ziekenhuis: vragen die dus ├ęcht relevant zijn voor de praktijk. Anderzijds ontstaat hierdoor een netwerk, waarin mensen elkaar gaan vinden in gezamenlijke kennisontwikkeling. En dat is weer bevorderlijk voor de verbetering van de zorg en verbetering van het onderwijs voor de zorgprofessionals van de toekomst.