Pijlers

Het lectoraat steunt op vijf pijlers.

  • Kennisontwikkeling over het gebruik van slimme monitortechnologie en beslissingsondersteuning, waardoor patiënten tevreden en zo kort mogelijk in het ziekenhuis opgenomen zijn, met een minimale kans op complicaties, dus ‘doelmatig, veilig en efficiënt’.
  • Het ontwikkelen van het interdisciplinair handelen en competenties van zorgprofessionals, die essentieel zijn om optimaal gebruik te maken van nieuwe technologie in het zorgproces. Deze factoren worden ook als belangrijke onafhankelijke variabelen beschouwd, die de doelmatigheid van zorg beïnvloeden.
  • Het betrekken van zorgprofessionals bij de visie- en ontwerpfase van nieuwe technologie. Dit wordt als een belangrijke onafhankelijke variabele beschouwd, die de doelmatigheid van zorg beïnvloedt.
  • Afstemming van deze ontwikkelingen in het werkveld enerzijds en de opleidingen ten behoeve van curriculumontwikkeling van zorgprofessionals anderzijds.
  • Intensivering van de wisselwerking of afstemming tussen praktijkgericht onderzoek (Fontys), toegepast wetenschappelijk onderzoek (TU/e), klinische vraagstelling (Catharina Ziekenhuis) en productontwikkeling (Industrie).