Projecten

Decision Support: who CAREs? onderzoekt het gebruik van decision support in de zorg. Concrete vraagstukken van de werkvloer zorgen voor afstudeeropdrachten die bij Fontys kunnen worden uitgevoerd en die naadloos passen binnen de onderzoekslijnen die we creëren. Studenten voeren de afstudeeropdrachten uit. Docenten en zorgprofessionals doen binnen het lectoraat promotieonderzoek en het onderwijs en het ziekenhuis profiteren van deze kennisontwikkeling. “Als dit alles na enige jaren loopt, is het project voor mij geslaagd”, aldus een ambitieuze lector Angelique Dierick.

Lopende projecten