Lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering

Het transformeren van zorg-, onderwijs- en werkpraktijken zodat deze de eigen regie, competentie en ervaring van verbondenheid van individuen en groepen bevorderen, is het doel van dit lectoraat. Daarbij worden nieuwe technologieƫn gebruikt om professionalisering in organisaties, netwerken en (wijk)teams te bevorderen. Het lectoraat heeft haar thuisbasis binnen Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid binnen de opleidingen: Verpleegkunde, Advanced Nursing Practice, Toegepaste Gerontologie, Management in de Zorg en Zorg en Technologie. Wij leveren een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van en verbindingen tussen deze opleidingen. Het lectoraat is een leergemeenschap die zich richt op persoonsgerichte praktijkvoering in zorg en welzijn. Samen met de beroepspraktijk willen wij methoden en kennis ontwikkelen om leven en werken van mensen te bevorderen. Uitgangspunten daarbij zijn verbinding, creativiteit, bezieling en ruimte voor eigen kracht.

Persoonsgerichte praktijkvoering

Persoonsgerichte praktijkvoering is een manier van werken, waarbij het doel en de waarden in het handelen zelf liggen. Dat handelen is gericht op het creƫren van een relatie van wederzijdse betrokkenheid en groei. Persoonsgerichte praktijkvoering leidt tot de optimale ontwikkeling van de persoon en/of professional. Dit toont zich onder meer in de toegenomen ervaring van eigen regie over het werk of leven, als belangrijk onderdeel van gezond leven.

De definitie die we hanteren Persoonsgerichte praktijkvoering is het voortdurend samen vormgeven van relaties en structuren binnen zorg-, leer- en werkomgevingen zodanig dat eigen regie en waardigheid van alle betrokkenen worden gerealiseerd.