Onderzoeksprogramma's

Persoonsgerichte praktijkvoering draait om relaties die groeibevorderend zijn. Dat geldt niet alleen voor relaties tussen professionals, cliënten en naasten, maar ook voor relaties tussen collega’s, leidinggevenden en stagiaires. Deze groei kan optreden door mensen de regie te geven die ze willen, waarmee recht wordt gedaan aan de waardigheid als persoon. Waardigheid die tot uiting komt door respectvol om te gaan met mensen die door hun kwetsbaarheid niet meer de mogelijkheid hebben om regie te voeren over hun leven.

Rondom het centrale thema ‘persoonsgerichte praktijkvoering’ willen we antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wat zijn momenten van persoonsgerichte zorg volgens cliënten, naasten en professionals en wat kan daaruit geleerd worden?
 • In hoeverre verschilt de mate van persoonsgerichtheid tussen zorginnovatie-afdelingen en reguliere afdelingen?

Samen met het werkveld willen we in langlopende trajecten kennis ontwikkelen. Hierbij is technologie als een aparte onderzoekslijn ingericht in relatie tot persoonsgerichte praktijkvoering vanwege de steeds grotere rol die aan technologie wordt toegeschreven.

 • Technologie in zorg en welzijn
  Sfeerafbeelding Fontys

  Technologie heeft de potentie om zorg beter af te stemmen op de individuele persoon en diens voorkeuren, behoeften en leef- en werkstijlen. Ook biedt technologie de mogelijkheid om zelfmanagement en eigen regie te vergroten. Om de potentiele kansen van technologie in de praktijk te benutten is er meer kennis nodig. We zijn geïnteresseerd in de vraag hoe technologie kan bijdragen aan persoonsgerichte praktijkvoering.

  Meer informatie

  Contact Teatske van der Zijpp via t.vanderzijpp@fontys.nl of 06 535 887 58

  Projecten