Technologie in zorg en welzijn

Sfeerafbeelding Fontys

Technologie heeft de potentie om zorg beter af te stemmen op de individuele persoon en diens voorkeuren, behoeften en leef- en werkstijlen. Ook biedt technologie de mogelijkheid om zelfmanagement en eigen regie te vergroten. Om de potentiele kansen van technologie in de praktijk te benutten is er meer kennis nodig. We zijn geïnteresseerd in de vraag hoe technologie kan bijdragen aan persoonsgerichte praktijkvoering.

Meer informatie

Teatske van der Zijpp: t.vanderzijpp@fontys.nl of 06-53588758

Projecten