Over het onderzoek

Het onderzoek wordt binnen 3 zorgorganisaties uitgevoerd: De Wever, Vitalis en Thebe en vindt plaats van september 2019 tot en met maart 2022. In het actieonderzoek hebben studenten, professionals en (vertegenwoordigers van) cliënten een actieve rol. Er wordt bijvoorbeeld tussen professionals en (vertegenwoordigers van) cliënten nagedacht over hoe cliënten nog beter ondersteund kunnen worden in hun autonomie. Hiervoor worden samen verbeteracties ingezet. Een onderzoeksgroep per ZIC afdeling begeleidt dit proces.

Het project Autonomie in Samenspraak richt zich op het verbeteren van de zorgpraktijk en op de inhoudelijke focus van het actieonderzoek: het ondersteunen van autonomie van de cliënt. Binnen het project worden methodieken ontwikkeld, uitgeprobeerd en onderzocht met als doel werken en leren te verbinden en interprofessioneel leren rondom deze thematiek te versnellen. Interprofessioneel leren is het leren over, van en met meerdere (toekomstige) zorgprofessionals met verschillende achtergronden. Zij werken samen met elkaar en met cliënten en naasten om een hoge kwaliteit van zorg te verlenen.

Binnen het onderzoek worden op meerdere momenten gegevens verzameld om te evalueren hoe het gaat met het ondersteunen van cliënten in hun autonomie. Ook worden gegevens verzameld die gaan over het samenwerken en leren op de afdeling om deze te versterken en de leermethodieken door te ontwikkelen.

Vraagstelling

Hoe kan het interprofessioneel leren op de werkplek bevorderd worden, zodanig dat dit bijdraagt aan het versterken van cliënten in hun autonomie?

Doel actieonderzoek

Het versterken van de autonomie van cliënten binnen drie zorginnovatiecentra in de verpleeghuissector.

Gewenste resultaten

• Geanonimiseerde verhalen over autonomie vanuit perspectief cliënten en professionals, omgezet in tekst, beeld of geluid, te gebruiken in onderwijs.

• Doorontwikkelde leermethodieken voor implementatie binnen verpleeghuiszorg;

• Een toolbox met snelle, actieve evaluatievormen die in dagelijkse werkprocessen ingebed worden;

• (Vak)publicaties en presentaties bij (nationale) congressen.

Leermethodiek

Gekozen is om de volgende, reeds bestaande, methoden door te ontwikkelen als leermethodiek:
• Shadowing: cliënten worden gevolgd (participatieve observatie) in hun dagelijkse activiteiten om de mate en wijze van autonomie te observeren (McDonald, 2005).
• Verhalenworkshop: verhalen van betrokkenen worden op actieve wijze verzameld en gedeeld (Abma & Widdershoven, 2005).
• Spiegelgesprek: professionals luisteren naar een gesprek tussen cliënten(vertegenwoordiging) over ervaren autonomie (Mul& Witman, 2009).

Gekozen is voor deze leermethodieken, omdat zij het perspectief van cliënten als vertrekpunt nemen en aansluiten bij een persoonsgerichte benadering.