Over het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Werkgroep Onderzoek, bestaande uit twee senior onderzoekers, twee junior onderzoekers, een promovendus en een onderzoeksleider. In de eerste twee jaar staat de vraag centraal: wanneer is er sprake van kwaliteit van professionele werkplaatsen en wat is daarop van invloed? In de daaropvolgende jaren gaat het dan om de vraag: hoe moet een instrument eruitzien dat de kwaliteit van professionele werkplaatsen in kaart kan brengen en bevorderen?

Het onderzoek volgt een aanpak die is ge├»nspireerd door de Realistic Evaluation (RE) benadering van Pawson en Tilly (1997). De centrale vraag die met deze methode kan worden beantwoord is: wat werkt, voor wie en onder welke omstandigheden? Het gaat om het vinden van context-mechanisme-uitkomst patronen die als basis dienen voor de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument. Participatie van belanghebbenden staat in deze aanpak centraal: de perspectieven, ervaringen en kennis van docenten, studenten, cli├źnten, onderzoekers, praktijkmedewerkers, managers en andere betrokkenen vormen een belangrijke input in alle fasen van het project.

Sfeerafbeelding Fontys

De achtereenvolgende fasen met output zien er als volgt uit:  

 • Fase 1: literatuurstudie naar PW en praktijkverkenning van PW

  Opbrengsten:

  • Werkmodel met dimensies van kwaliteit
 • Fase 2: zes casestudies waarin PW diepgaander worden onderzocht met actieve betrokkenheid van stakeholders.

  Opbrengsten:

  • Een gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijk referentiekader met betrekking tot PW
  • Een verder uitgewerkt model met indicatoren voor kwaliteit als basis voor de ontwikkeling van het instrument
 • Fase 3: ontwikkeling van een instrument om de kwaliteit van PW te versterken met actieve deelname PW (co-design).

  Opbrengsten:

  • Een (zelf)beoordelingsinstrument, dat als doel heeft in kaart te brengen wat de kwaliteit is van een PW op specifieke dimensies via indicatoren.
  • Modulen met bijbehorende instrumenten ter bevordering van de kwaliteit van PW
 • Fase 4: verdere specificatie, aanpassing en disseminatie van het instrument.

  Opbrengsten:

  • Doorontwikkeld instrument om kwaliteit van PW te evalueren en te vergroten
  • Een handleiding, advies en/of begeleidingstraject dat op maat is in te zetten binnen PW in gebruik van het instrument.
  • Een groeiende pool van docenten en praktijkmedewerkers die deskundig zijn in het faciliteren van het gebruik van het instrument met bijbehorende verbeterprocessen binnen PW