Plan van aanpak

Het project is opgedeeld in 7 werkpakketten. In deze werkpakketen werken we aan:

1. Een heldere omschrijving van begrip adaptieve expertise voor een aantal verschillende werkcontexten en professionele omgevingen met een praktische vertaling voor de werkvelden.

2. Een overzicht van bestaande indicatoren en tools om (ontwikkeling van) adaptieve expertise inzichtelijk te maken.

3. Inzicht in werkende elementen in de werkomgeving om adaptieve expertise te kunnen ontwikkelen, waarom, onder welke omstandigheden en hoe, werkende vanuit de realist approach.

4. Ontwerpprincipes voor de onderwijskundige inrichting van optimale leerwerktrajecten in het opleiding continuĆ¼m.


We zullen voortdurend pendelen tussen theorieontwikkeling en praktische toetsing. Tijdens het project zullen we al (voorlopige) resultaten presenteren.

De Professionele Werkplaatsen waar Fontys bij betrokken is, specifiek de Partnerships Sportkunde, vormen een van de cases in het project. Binnen deze omgevingen wordt onderzocht wat werkende elementen in de werkomgeving zijn om adaptieve expertise te kunnen ontwikkelen, waarom, onder welke omstandigheden en hoe.