Plan van aanpak

Het project Autonomie in Samenspraak wordt uitgevoerd binnen drie zorginnovatiecentra (ZIC’s). ZIC's zijn afdelingen waar professionals samenwerken met een grotere groep studenten én waarbij het streven is om een persoonsgerichte cultuur te creëren waarbinnen leren, opleiden, onderzoeken en innoveren geïntegreerd worden (Frost & Snoeren, 2010; Niessen & Cox, 2011). Lecturer practitioners (LP's), master opgeleiden en veranderingsgerichte professionals, werkzaam binnen ZIC en de school, ondersteunen dit proces (Frost & Snoeren, 2010).

Binnen ZIC’s worden de leermethodieken en toolbox ontworpen en uitgeprobeerd (in 2019 en 2020). Na deze testfase worden deze uitgeprobeerd binnen andere, reguliere afdelingen (in 2021). Het uiteindelijke doel is om de methodieken en toolbox beschikbaar te stellen voor implementatie binnen de verpleeghuiszorg (vanaf 2022).

De ZIC's zijn gesitueerd in drie zorgorganisaties en hebben verschillende kenmerken:

• Thebe | woonvoorziening voor volwassenen afhankelijk van beademingszorg en een afdeling voor tijdelijke opname van cliënten met somatische beperkingen (observatie of crisisopvang)
De Wever | geriatrische revalidatieafdeling
• Vitalis | kleinschalige woonvoorziening voor kwetsbare ouderen met problemen ten gevolge van dementie