Samenhang met interprofessioneel en transmuraal samenwerken

Transmuraal kijken, leren en doen met alle betrokken instellingen binnen dit project. Betrokken stakeholders zijn:

 • Onderwijsinstellingen: ROC Tilburg (MBO, penvoerder), Fontys en Avans Hogescholen (HBO) en Vakcollege Tilburg (VMBO);
 • Onderzoeksinstelling Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University);
 • VVT-instellingen Thebe, Schakelring en Het Laar;
 • GGZ instelling GGZ Breburg;
 • GHZ instelling Amarant;
 • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis;
 • Koepelorganisaties Zorgacademie Midden-Brabant en Transvorm.

Voorbeelden van transmuraal samenwerken en opleiden:

 • Proeftuinen tussen diverse organisaties waarbij uitwisseling tussen studenten en medewerkers plaats vindt.
 • Onderzoek naar positieve gezondheid in de regio Brabant
 • Onderwijsvernieuwing door implementeren van virtual reality in het onderwijs en op de werkvloer
 • Werkgroep ZIC/ZIN waarbij een toekomstbeeld is geschetst en de samenwerking wordt gezocht om studenten bij een andere organisatie onderwijs te laten volgen dan de organisatie waar stage wordt gelopen. Dit geldt voor zowel generiek als context specifiek onderwijs. Just in time is hierbij uitgangspunt.
Sfeerafbeelding Fontys