Autonomie in Samenspraak

Een actie(f) interprofessioneel leertraject gericht op het ondersteunen van autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg.

Sfeerafbeelding Fontys

Van professionals wordt verwacht dat zij adequaat omgaan met de uitdagingen in de verpleeghuissector en voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. Het project Autonomie in Samenspraak ondersteunt de professionals hierin. Vanaf maart 2019 is het project Autonomie in Samenspraak gestart met als doel cliënten binnen zorginnovatiecentra (ZIC’s) te ondersteunen in hun autonomie. Omdat dit alleen mogelijk is door samen te werken met andere disciplines die betrokken zijn bij de cliënt, is er binnen het onderzoek ook hier aandacht voor. We noemen dit interprofessioneel samenwerken en leren.


Het onderzoek probeert interprofessioneel samenwerken en leren te versterken door actieonderzoek. Binnen het actieonderzoek worden de leermethodieken shadowing, verhalenworkshop en spiegelgesprek ontwikkeld en uitgeprobeerd om de autonomie van cliënten te onderzoeken. Ook worden er acties ingezet om dit te versterken.

Een toolbox met reflectievormen wordt ontworpen om interprofessioneel leren te stimuleren. Via meerdere methoden worden de werkzaamheid van methodieken en de mogelijkheden voor integratie binnen de verpleeghuiscontext en het onderwijs geëvalueerd.


Nieuwsberichten

Sfeerafbeelding Fontys