Projectgroep

Projectgroep

Miranda Snoeren

Projectleider en werkgroepleider onderzoek

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Kevin Theunissen

Projectmanager en werkgroepleider communicatie

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Yvette Laros

Adviseur communicatie

Yvette Laros

Sfeerafbeelding Fontys

Carla de Kroon

Projectmedewerker

Sfeerafbeelding Fontys

Werkgroep onderzoek

Michel Duinkerke

Promovendus

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Petra Swennenhuis

Onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Danielle Quadakkers

Junior onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

Jeroen Bovens

Junior onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sleutelfiguren

Nicole Ebben

Sfeerafbeelding Fontys

Coördinator Sociaal Innovatie Centrum, Fontys Hogeschool HRM en Psychologie

Sfeerafbeelding Fontys

Miranda Snoeren-Teunissen

Sfeerafbeelding Fontys

Teamleider zorginnovatiecentra en -netwerken Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid

Sfeerafbeelding Fontys

Petra van den Brand

Sfeerafbeelding Fontys

Coördinator Praktijk, Fontys Hogeschool Sociale Studies

Jeroen Bovens

Sfeerafbeelding Fontys

Coördinator Partnerships Fontys Sportkunde, Fontys Sporthogeschool

Sfeerafbeelding Fontys

Roderick Wondergem

Sfeerafbeelding Fontys

Projectleider Professionele Werkplaatsen, Fontys Paramedische Hogeschool

Sfeerafbeelding Fontys

Leonie Steenis

foto Leonie Steenis

Projectmanager Centra voor pedagogische innovatie (CPI), Fontys Hogeschool Pedagogiek

Sfeerafbeelding Fontys

Guus Munten

foto Guus Munten

teamleider Zorginnovatiecentra en Zorginnovatienetwerken, Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid

Sfeerafbeelding Fontys

Ellen van Straalen - van Geffen

Foto Ellen van Straalen - Van Geffen

Coördinator Sociaal Innovatie Centrum Werkgeluk, Fontys Hogeschool HRM en psychologie

Sfeerafbeelding Fontys

Iris Middendorp

Foto Iris Middendorp

Onderzoeker en docent bij Fontys Hogeschool Sociale Studies

Sfeerafbeelding Fontys

Gerrie Zwartjes

Foto Ellen van Straalen - Van Geffen

Uitvoeringsmanager Strijp TQ, Fontys Hogeschool ICT

Sfeerafbeelding Fontys