Kenmerken Professionele Werkplaatsen

Definitie Professionele Werkplaatsen

Professionele Werkplaatsen zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen tenminste een hoger onderwijsinstelling en een publieke organisatie, die fysiek gesitueerd zijn in de beroepspraktijk. Binnen deze authentieke omgevingen leren, onderzoeken en werken professionals (in opleiding), cliënten en andere betrokkenen zodanig samen dat de betrokken omgeving en dienstverlening zich voortdurend ontwikkelen. Dit lerend en onderzoekend samenwerken wordt dusdanig gefaciliteerd dat de belangen van alle betrokkenen gelijkwaardig worden uitgelijnd en vertegenwoordigd in gezamenlijke doelstellingen.


Kenmerken Professionele Werkplaatsen
  1. Zijn in opzet en intentie duurzame, sector overstijgende samenwerkingsverbanden tussen minimaal een hoger onderwijsinstelling en een publieke organisatie en fysiek gesitueerd in de beroepspraktijk;
  2. Zijn grenspraktijken waarvan betrokken organisaties gezamenlijk eigenaar zijn en waarover aan al deze organisaties verantwoording wordt afgelegd;
  3. Zijn authentieke leer- en werkomgevingen georganiseerd rondom de dienstverlening van de publieke organisatie, waarbij er direct contact is met de cliënt en processen en handelingen direct impact hebben voor de cliënt;
  4. Zijn open omgevingen, waarin tenminste professionals vanuit onderwijs en beroepspraktijk, professionals in opleiding en cliënten actief zijn en continuïteit van de samenwerking geborgd is door langdurige participatie van enkele betrokkenen in centrale rollen (bruggenbouwer, rolmodel, manager);
  5. Bevatten verhoudingsgewijs veel professionals in opleiding, die fungeren als katalysator van veranderingen in de beroepspraktijk;
  6. Omvatten activiteiten en objecten die grenzen helpen overstijgen en ontmoeting stimuleren in de driehoek onderwijs – onderzoek – beroepspraktijk;
  7. Dragen bij aan de continue verbetering van de beroepspraktijk, waarbij betrokkenen hiermee uitgelijnde eigen en gezamenlijke doelen hebben die ze expliciet en continu afstemmen en evalueren;
  8. Bevatten bewust vormgegeven rollen, waaronder tenminste die van een vakinhoudelijk rolmodel en een bruggenbouwer, die belangen uitlijnen, activiteiten stroomlijnen en bijdragen aan het creëren van een ontwikkelingsgerichte cultuur;
  9. Faciliteren een ontwikkelingsgerichte cultuur en een continu en krachtig leerproces voor professionals (in opleiding) en andere betrokkenen. Dit zodanig dat alle betrokkenen zich lerend durven opstellen en betrokkenen op gelijkwaardige en wederkerige manier lerend en onderzoekend samenwerken.