Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken

Samen werken aan langer, veilig en zelfredzaam oud worden in de wijk.

Sfeerafbeelding Fontys

In dit tweejarig project werken onderwijs-, zorg- en welzijnsorgnaisaties samen om de (integrale) onderenzorg in de wijk te versterken. De innovaties die hieruit voortkomen worden vervolgens vertaald naar het mbo- en hbo-onderwijs. De oganisaties gaan in eigen leernetwerken aan de slag met lokale vraagstukken.

Meer informatie

Netwerkbijeenkomst rondom shadowing, 16 januari 2020, een terugblik

Lees meer
Sfeerafbeelding Fontys